• faltenfilter_zr_1.jpg
    Frøkvalitet

Du vil lære, hvordan frøkvaliteten påvirker udbytte og succes i landbruget

Høj spireevne, sortsafhængig spireevne, hurtigere og mere homogen markspiring - mange faktorer af frøkvalitet påvirker høstens succes.

For sukkerroer tillader KWS en tidligere markspiring ved udnyttelse af EPD-teknologi. For majs spiller de ydre og indre kvalitetskriterier en afgørende rolle for høstens succes, mens KWS-frøets kvalitets spiller en afgørende rolle for standarden QualityPlus i korn garanterer de relevante kvalitetskriterier, f.eks. små urenheder og høj spiringskapacitet.