• zuckerruebenbestand.jpg
  Frøkvalitet, sukkerroer

Frøkvalitet i sukkerroer - kvalitetstest og frøbehandling EPD

Siden vi påbegyndte vores forædlingsarbejde har det været vores mål ikke kun at opfylde de lovmæssige kvalitetsstandarder, men også at overstige dem.

For at klare dette, udføres et stort antal undersøgelser og analyser før, under og efter hvert produktionsstadium. Derudover bestemmes adskillige parametre for hvert frøparti.

EPD (Early Plant Development - tidlig planteudvikling) - din fordel for en god markspiring

Spiring er en af de mest kritiske faser i sukkerroeudviklingen, da den lægger grunden til fremtidig vækstsucces. For bedre at beskytte nye sukkerroer mod negative miljøpåvirkninger (såsom skadedyr, frost, gylle) har KWS udviklet den innovative frøbehandlingsproces "EPD - Early Plant Development (tidlig planteudvikling)".

EPD står for

 • Tidlig spiring
 • Hurtig og homogen markspiring
 • Hurtig udvikling af roerbladsapparatet
 • Effektiv brug af fotosyntese
 • Hurtig og mere jævn ungplanteudvikling
 • Homogene afgrøder
 • Høj afgrødekvalitet

EPD-procedure

 • Partispecifik forberedelse af frøet
 • Forbedring af belægningskomponenterne
 • Specifik frøbehandling og pelleteringsproces
 • Kontrol af hvert frøparti med den nyeste teknologi for at opnå den højeste kvalitet.

EPD fremmer

 • Ophævelse af dvaletilstand
 • Vandabsorption fra roepillen og frøskaller
 • Aktivering af stofskifte

EPD tilbyder endnu flere fordele ved:

Ufordelagtige spirebetingelser som tidlig såning, kølige temperaturer eller gylle. Her viser EPD-frøet klare fordele.

Et overblik over kvalitetstesten for sukkerroefrø

Den afgørende kvalitetstest for dig som landmand:

1. Spireevne
Undersøgelse af spiring under forskellige forhold (afhængigt af frøets forarbejdningsfase, nøgne frø har andre betingelser end pillefrø), bånddannelse (endeligt antal) eller plisseret filter (flere tællinger mulige).

2. Spireeffekt
Test af spireffekten under justerede markbetingelser

3. Kun det bedste kommer til salg!
Procestrin for frøbehandling med forekommende tab:

Trin 1: Høstning af frø på forplantningssted (100 % afgrøde)
Trin 2: Frørensning på forplantningssted (60 % tab)
Trin 3: Forarbejdning af frø i Einbeck (20 % tab)
Trin 4: Frøpelletering

Samlede tab: 80 %
Samlet udbytte: 20 %