FABIENNA KWS

Højt sukkerindhold og god indtjening

 • Højeste sukkerindhold (18,4%) af alle sorter i forsøg (2020-22)
 • Meget højt udbyttepotentiale med (fht. 107) og uden (fht. 104) nematoder
 • Sammenlagt bedste indtjening af alle NT-sorter, når der ses på både med og uden nematoder

Egenskaber

Beskrivelse

 • FABIENNA KWS er en ny NT-sort med en meget høj sukkerprocent og der med en meget god dyrkningsøkonomi.
 • Sorten har vist et meget højt udbyttepotentiale og forventes at blive en udbredt sort hvor der er nematoder, specielt i de områder, som ligger længst fra sukkerbabrikkerne.
FABIENNA KWS
 • Meget høj sukkerprocent giver overbevisende udbytte

  Der står 16,17 tons sukker per hektar i app'en fra Nordic Sugar.

  Jens Ringsing, I/S Døjlergaard ved Øster Ulslev
  FABIENNA-KWS_Jens-Ringsing.jpg

Nogle af vores jorde er lidt varierende i bonitet og vi er ikke i tvivl om at vi har nematoder. Vi har roer på en tredjedel af arealet, så NT-sorterne fylder mest hos os. FABIENNA KWS lignede i sidste års forsøg en sikker vinder. En høj sukkerprocent og god dyrkningsøkonomi hvor der er nematoder. Så den skulle prøves.

Der blev udlagt forsuret gylle og marken er kun gødsket med 150 kg, 21-3-10 gødning, som er placeret. Vi såede den 26. marts i et fint såbed. Roerne kom godt fra start, voksede til mod sommeren, men blev alvorligt plaget af tørke, igen især på de lettere jorde.

Vi fik ikke nok nedbør og i store pletter i marken lå roerne indtil flere gange fladt henad jorden. Det så sgu ikke så godt ud. Men selvom roerne sov i nogle dage, så rejste de sig hurtigt igen, når regnen indfandt sig. Hen på sommeren måtte vi luge lidt sidestokløbere, men ikke i en grad, som gjorde det uudholdeligt. Vi fik svampesprøjtet et par gange som vi plejer og startede på optagningen midt i oktober måned. Vi havde egentlig ikke forestillet os noget særligt med hensyn til udbytte fordi vi var opmærksomme på den tørkestress afgrøden havde været udsat for.

Men roerne fyldte alligevel vældig pænt i bunken og med en sukkerprocent på 19,0 % så kunne vi glæde os over at der står 16,17 tons sukker per hektar i app'en fra Nordic Sugar. Og så tænker man jo… hvad kunne vi ikke have høstet, hvis sorten havde stået på helt ensartet jord?

Produktblad FABIENNA KWS
Find din rådgiver