SELMA KWS

Topudbytter, hvor der ikke er nematoder

 • Højt sukkerudbytte, både i 2022 og i 3-årssnit (fht. 103)
 • Meget lav tendens til stokløbning
 • Relativ høj sukkerprocent, sikkert højere end gennemsnittet for dyrkede sorter

Egenskaber

Beskrivelse

 • SELMA KWS er en meget højtydende markedssort, som i gennemsnit af de sidste tre års dyrkning har en markant højere sukkerprocent end DAPHNA. Sorten har en meget god dyrkningsøkonomi. Har du ikke nematoder, så er SELMA KWS et mere optimeret valg end DAPHNA, fordi frøprisen for SELMA KWS er lavere.
 • SELMA KWS er nu en meget velafprøvet sort og har i alle år haft en meget lav tendens til stokløbning. Sorten sidder relativt højt i jorden. Og så har sorten en meget høj robusthed over for bladsvampe.
SELMA KWS
 • Højt udbytte trods tørke

  Jeg tror jeg luedetyve stokløbere på20 hektar. Det varhvad der var.

  Jens Peter, Lundgaard ved Ubby
  SELMA-KWS_Jens-Peter-Lundgaard.jpg

Så er der høstet roer for sidste gang, ogsorten var Selma. Jeg kan snart ikke huske,at jeg har dyrket andet end Selma. Jeg hari hvert fald dyrket denne sort lige siden denkom frem og sorten har aldrig skuffet hverkeni fremspiring eller ved høst.

Selma blev sået den 20. marts i et rigtigt fintsåbed. Med varierende jordbonitet og noglesteder stærk jord, skal vi være omhyggeligemed såbedet, som de senere år er tilberedtmed en Väderstad NZA-harve. Jorden erblevet tromlet med Crosskilde-ringe indensåning og vi opnår en forholdsvis fastjord, som gør det muligt at så ret øverligt.Såmaskinen var en ældre Kleine, som varindstillet på 2 – 2,5 cm sådybde.

Der kom ikke super meget regn på voreskanter efter såning, så fremspiringen blevikke forstyrret, som den blev længeresydpå. Jordtemperaturen var selvfølgeliglav, men en ret øverlig såning har sikkertbetydet, at frøene kom godt fra start.

Og hen over sommeren kunne vi jo glædeos over en mark stort set fri for stokløbere.Jeg tror jeg luede tyve stokløbere på20 hektar. Det var hvad der var.

Vi bor på et tørt strøg og marken var i heleaugust plaget af tørke. Det var med bladehen ad jorden i store dele af hele augustmåned, og da der så kom nedbør igenbegyndte de jo at skyde. Så jeg frygtede lidtat sukkeret blev brugt til det og at udbyttetmåske ikke blev så højt i år.

Roerne blev taget op 19 – 20 oktober ogleveret to dage efter. Optagningen blev finog tør med en renhed på 91 %. Og det blevendda til 14,0 tons sukker per hektar.

Produktblad SELMA KWS
Find din rådgiver