SELMA KWS

Topudbytter, hvor der ikke er nematoder

  • Højeste sukkerudbytte af alle RT-sorter (fht. 104*)
  • Bedste dyrkningsøkonomi (+876,- kr.* pr. hektar) over tre år
  • Meget lav tendens til stokløbning

Egenskaber

Beskrivelse

SELMA KWS er en meget højtydende markedssort, som i gennemsnit af de sidste tre års dyrkning har en markant højere sukkerprocent end DAPHNA. Sorten har en meget god dyrkningsøkonomi – den bedste af alle kendte sorter. Har du ikke nematoder, så er SELMA KWS et mere optimeret valg end DAPHNA, fordi frøprisen for SELMA KWS er lavere.


SELMA KWS er nu en meget velafprøvet sort og har i alle år haft en meget lav tendens til stokløbning. Sorten sidder relativt højt i jorden. Og så har sorten en meget høj robusthed over for bladsvampe. I svampeforsøg kommer sorten ud med et forholdstal på 105* i ubehandlede forsøg mod dyrkede sorter.

  • Selma giver stabilitet og god økonomi

    Forsøgsresultaterne og især økonomi-beregningerne bestemmer

    Henrik Simonsen, Førslev Gods, Førslev ved Fuglebjerg
    SELMA_KWS_Henrik-Simonsen_2020.jpg

Forsøgsresultaterne og især økonomiberegningerne bestemmer.

Vi orienterer os altid grundigt i de årlige forsøgsresultater, og jeg kan se, at jeg har sat streg under tallene for Selmas dyrkningsøkonomi på arket fra sidste år.

På Førslev har vi roer i fire marker omkring gården, og her kører vi normalt med NTsorter. Efterhånden som vi har tegnet kontrakt på flere roer på arealer væk fra gården, har vi sparet den merpris i frøindkøb som NT-sorterne har. Vi har typisk 4-5 sorter på vores nuværende roeareal på omkring 180 hektar.

Selma er jo nu en ret velafprøvet sort, som altid synes at klare sig godt i høst. Vi har nu dyrket sorten i nogle år og den har ikke skuffet os endnu. En anden ting, som vi også har været glade for er, at sorten altid har været nogenlunde fri for stokløbere.

Selma blev sået på 43 hektar i en mark med noget varieret ordbundsforhold. Sorten kom egentlig godt fra start og har set pæn ud det meste af sommeren. Marken er svampesprøjtet to gange, og optagning blev påbegyndt en uge ind i november.

Roerne fra marken blev leveret her midt i november og vi landede på i alt 561 tons sukker. Det giver cirka 13 tons sukker pr. hektar og det er rigtig godt, når man tager jordens beskaffenhed med i betragtning. Tolv tons sukker pr. hektar på sådan en mark, her hos os, svarer sikkert til seksten tons sukker pr. hektar på Lolland. Så det vi har opnået i Selma i år, det er rigtig godt.

Produktblad SELMA KWS
Find din rådgiver