• KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps

Dyrkningsteknikker

Vinterraps er en af de afgrøder der er billigst at etablere selvom udsæd af vinterraps generelt synes dyr i indkøb. Hvis du som vinterrapsdyrker er omhyggelig med forberedelse af såbedet, så er der gode muligheder for at få etableret vinterraps billigt og godt.

Etablering: Vinterraps bør etableres så man har 35-40 vinterrapsplanter/m2 – det er det optimale. Målet med etablering af vinterraps er at få ca. 35-40 veludviklede planter pr. m2 med 8-10 blade og en rodtykkelse (på det tykkeste sted) som en tommelfinger, eller mere, inden vinteren.

Vinterraps kan etableres på mange måder: I det pløjede system, kan vinterrapsen sås i et veltillavet såbed med almindelig såmaskine, slæbskærs – skive- eller tandskærssåmaskine.

I det ikke pløjede system, sås vinterraps typisk med skive- eller tandskærssåmaskine, og der er også mange der gruppesår vinterraps. Læs mere om etablering her SEGES har skrevet en meget grundig Farmtest af pløjefri etablering af vinterraps.

Skadedyr i forbindelse med etablering:

Der er to skadedyr, der kan genere vinterrapsen i fremspiring og under vækst, rapsjordloppen og agersnegle. Fokus skal rettes mod dem.

Vinterraps hos KWS

Forædling

2
forskellige vinterraps forædlingsprogrammer udvikler regionalt tilpassede sorter

Udbytte, udbytte, udbytte

1,36%
er udbyttet øget med årligt i KWS' sorter de seneste 10 år.

Antal sorter

131
KWS rapssorter til rådighed (2023)


Globalt

30
lande sælger KWS vinterrapssorter

Investering i forædling

15%
af omsætningen på vinterraps er geninvesteret i forædlingsudvikling (2022/23)

Den unikke KWS genetik er op mod

30%
mindre angrebet af rapsjordloppelarver
Find den rapssort der passer til dine forhold