• KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps
  • KWS_osr_meta.jpg
    Et skridt foran med KWS-vinterraps

Sygdomme/resistens

Der er tre sygdomme der er vigtig i Danmark: storknoldet knoldbærersvamp, skulpesvamp og lys bladplet.

Storknoldet knoldbægersvamp er primært en sædskiftesygdom og den bekæmpes lettest ved at overholde mindst fem rapsfrie år i dit sædskifte. Udbyttetabet opstår når sygdommen inficerer og angriber stænglen. Så bremses safttransporten, hvilket gør at planten nødmodner.

Skulpesvamp er svær at forudsige, og der er ingen varslingssystemer. Sygdommen spredes fra efteråret og er på rapsen gennem det meste af vækstsæsonen, hvor den kan angribe både stængler og skulper. Rapsen bliver ofte angrebet hårdere af skulpesvamp, hvis rapsen i forvejen er svækket.

Lys bladplet er en mindre kendt sygdom i Danmark. I England er sygdommen meget udbredt og giver store tab. Omfanget er mindre i Danmark, men du bør være opmærksomhed på den. I danske forsøg er de mest rentable behandlinger opnået omkring blomstring.

Vinterraps hos KWS

Forædling

2
forskellige vinterraps forædlingsprogrammer udvikler regionalt tilpassede sorter

Udbytte, udbytte, udbytte

1,36%
er udbyttet øget med årligt i KWS' sorter de seneste 10 år.

Antal sorter

131
KWS rapssorter til rådighed (2023)


Globalt

30
lande sælger KWS vinterrapssorter

Investering i forædling

15%
af omsætningen på vinterraps er geninvesteret i forædlingsudvikling (2022/23)

Den unikke KWS genetik er op mod

30%
mindre angrebet af rapsjordloppelarver
Find den rapssort der passer til dine forhold