• 201406_KWS-Roggen_1035.jpg
  Rug i foderet

Hybridrug - et foder af høj kvalitet!

Ved at bruge rug i dit foder bidrager du til højtydende dyrevelfærd og dyresundhed. DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) anbefaler op til 50 % rug i svineopfedning og op til 4 kg om dagen eller 40 % i koncentreret foder til fodring af malkekvæg.

Hvad tilbyder rug i foderet?

 • Højt energiindhold (MJ) pr. hektar
 • Højt lysinindhold i råproteinet
 • Smørsyre fra rug bidrager til reduktion af salmonella
 • Smørsyre fra rug sænker handyrlugten
 • Rug har generelt en høj resistens overfor fusarium
 • Reduceret meldrøjerisiko via PollenPlus®-teknologi

Afgrødefordele:

 • Lave produktionsomkostninger
 • Høj kvælstofeffektivitet (kg N pr. 100 kg korn)
 • Højeste udbyttepotentiale af alle kornsorter

To tredjedele af den tyske rughøst bruges til foder – sæt din lid til testet og regionalt foder!
Dr Andreas von Felde, Direktør for KWS Product Management International Food/Feed
Hybridrug til søer

Autoriseret repræsentant i EU

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen Product Manager Arable
Jakob Willas Jensen
Product Manager Arable
Send e-mail
KONTAKT