• KWS-DK-hybridrye-BINNTTO.jpg
    Er du klar til ny lovgining - se vores bud her

10 bud på hvordan risikoen for meldrøjer i hybridrug reduceres

KWS har i samarbejde med Vestjyllands Andel lavet 10 bud på hvordan risikoen for meldrøjer reduceres.Vi opfordrer til allerede ved etablering her i efteråret at følge anvisningen, så alle planterne medsideskud blomstrer samtidig, da det er afgørende for at minimere indholdet af meldrøjer.

1) Sortsvalg
Vælg altid sorter med laveste karakter for meldrøjer (PollenPLUS®-hybrid)

2) Dyrkningsteknik
Sådybde maks. 2,5 cm, hurtig fremspiring, efterbuskning er vigtigt

3) Brede plejespor
Som bredden på gyllevognens eller vandingsmaskinens dæk

4) Så aldrig hybridrug/rug på vandlidende arealer
Helst tørt såbed og stabil jord

5) Så aldrig hybridrug efter hybridrug
Medmindre der er udført en omhyggelig pløjning

6) Såning fra 20. september til 30. september
Placér 10-15 kg N/ha i handelsgødning for at sikre sideskudsdannelsen

7) Gødning så snart som muligt efter 1. februar, og når jord- og dagstemperatur er over 5 grader
Gerne som gylle op til 70 % af kvælstofnorm tidligt, resten før stadie 32 (2 knæ)

8) Ingen kørsel i hybridrugen/rugen under blomstring
Eventuel svampesprøjtning før eller efter blomstring

9) Ingen vanding i forbindelse med blomstring

10) Tærsk udenom plejespor og områder i mark med misvækst og gem disse arealer til sidst
Tærsk separat, få analyse på partiet hvoraf de fremgår, at varen ikke overholder brødkrav - sælg til biogas

Kontakt os allerede i dag!

Timing er afgørende. Som beskrevet starter kampen mod meldrøjerne allerede nu, og derfor er det vigtigt du er bekendt med de muligheder du har for at reducere meldrøjer i din hybridrug.

Kontakt os derfor meget gerne såfremt du har spørgsmål, eller kommentarer til vores "10 bud".

Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Info om meldrøjesvampen

Meldrøjesvampen findes over alt i naturen sammen med øvrige luftbårne svampe og pollen. Den angriber rugen under blomstringen, hvor blomsteranlæggene står åbne for at opfange pollen til bestøvningen. Her tager den pladsen for pollen, og i stedet for kerne vil meldrøjen vokse frem.

Den del af naturen er vi ikke herre over, men med "management" kan vi hjælpe planterne på vej, så de er bedst muligt rustet til god og hurtig bestøvning.

Jakob Willas Jensen Product Manager Arable
Jakob Willas Jensen
Product Manager Arable
Send e-mail
Jacob Nymand Feed Specialist Pigs
Jacob Nymand
Feed Specialist Pigs
Send e-mail
KONTAKT