• 2_2_10_zuechtung_roggen_headerbild.jpg
    Hybridforædling rug

Hvordan virker hybridforædling? Hvordan man laver en hybridrugsort er forklaret her.

Rug er værdifuld som både fødevare og foder produktionen for grise og køer og er også egnet som en energikilde i ethanol- eller biogasproduktion. Som landmand kan du vælge mellem et stort antal hybridsorter af rug. Hvordan virker hybridforædling? Hvordan man laver en hybridrugsort er forklaret her.

Mål for dyrkning af hybridrug:

  • Udbyttepotentiale og stabilitet: frøudbytte, tørketolerance og et stift strå
  • Sygdomsresistens: Meldrøje, brunrust, meldug og skoldplet
  • Kvalitet: rumvægt, frøvægt, protein- og stivelsesindhold

(ACMS x B)

Mor (frøforælder): Krydsning mellem en indavlet linje med CMS-plasma (A) og en indavlet linje med normalt plasma (B). CMS-plasma betyder, at planten indeholder et celleplasma, der forhindrer pollendannelse. Denne egenskab er påkrævet således, at bestøvning fra krydsbestøvende rug kan styres på en målrettet måde.

R-SYN

Far (pollenforælder): en syntetisk population, der ofte består af to forældrekomponenter og bærer genoprettelsesgener. Disse gener muliggør genoprettelse af afkommets frugtbarhed fra frø- og pollenforældrene. Dette er nødvendigt, da hybridrug kun vil danne korn med denne gendannelse.

Tre enkle grunde til, at stigningen i markudbytter, der observeres i landbrugspraksis, kan være lavere end forædlingsfremskridtet

Populationsrugfraktion

Populationsrug dyrkes i Tyskland på estimeret 20-25 % af rugarealet. Som det fremgår af figur 2, har denne rugtype imidlertid opnået lavere forædlingsfremskridt i de seneste år. Selv på arealer med lavere udbyttepotentiale, giver hybridrug et højere udbyttestabilitet.

Markedspriser og resulterende intensitet

Der har været perioder med lavere markedspriser gentagne gange inden for 23 år. Dette reducerer dyrkningsindsatsen, hvilket betyder, at sorternes udbyttepotentiale ikke udnyttes fuldt ud. Desuden reduceres arealet, og rugen flyttes til arealer med lavere udbytteniveauer.

Ekstreme vejrforhold

Ekstreme vejrforhold som tørke er sket hyppigere de senere år. Tørke påvirker alle korntyper, men rug dyrkes ofte på lettere jorde, og er derfor mere udsat når man kigger på gennemsnitstal.

Konklusion:

Takket være forædlingsfremskridt har udbyttet af rug været stigende i årevis. Du kan fortsat nyde godt af dette forædlingsfremskridt i fremtiden, hvis du planter hybridrug.

Tørketolerance (rugforædling)

Fremskridt gennem den nyeste forædling: Tørkeperioder øges konstant på grund af udviklingen i klimaforandringerne, og der er større efterspørgsel efter sorter med forbedret tørketolerance. Planter reagerer på tørkestress på mange forskellige måder.

Tørkestresstest

1. Test og afprøvning

Bedste grundlag for at vurdere egenskaber som tørketolerance, er at gennemføre markforsøg. Til målingerne af tørkestresstest anvendes ca. 3.000 rugparceller på samlet 5 ha. Afprøvningen er opdelt i en vandet og en uvandet del, hvor sorterne testes side om side i gentagelser.

Til vanding udlægges 12-15 m lange vandingsslanger pr. parcel, der sikrer en ensartet vanding af parcellerne. Vandtilstrømningen kontrolleres og indstilles meget præcist.

2. Højteknologisk registrering af planteegenskaber

Så mange planteegenskaber som muligt registreres i vores forsøg. Det er især vigtigt at måle alle egenskaber over tid. For at karakterisere plantegenskaber ved en høj vandingsintensitet, er sprøjtebom monteret med GPS, spektrometer og infrarødt termometer. På den måde kan vi, uanset vejret, måle vigtige egenskaber såsom plantetæthed, bladareal, klorofylindhold, sygdomme samt høstudbytte.

Arbejdet er et flerårige forskningsprojekt, der gennemføres i fællesskab af Julius Kühn Institut, Kiel Universitet og KWS Cereals. De første fremskridt vil blive demonstreret i de første hybridrugsorter med fremragende tørketolerance, som vi planlægger at markedsføre fra 2018.

Din rådgiver

Jakob Willas Jensen Product Manager Arable
Jakob Willas Jensen
Product Manager Arable
Send e-mail
KONTAKT