Meget sen majssåning

Mange mangler at så majs, og med nedbør i pinseweekenden bliver såningen udsat endnu engang.

Med de rigtige sorter kan vi så frem til grundlovsdag

Vi vurderer at majs stadigt kan sås i første uge af juni, forudsat at sorten er tidlig nok. Derefter bør andre grovfoderafgrøder vælges.

Ved såning i slutningen af maj og i begyndelsen af juni er det ikke alle sorter, der kan forventes at nå modenhed selv ved gode vejrforhold i sommeren.

Er den planlagte sort for langsom til sen såning?

Såning FAO 10-12 højere end normalt Normal FAO for området FAO 20-30 lavere end normalt
Uge 17 Uge 41 Uge 40 Uge 38
Uge 20 Uge 43/44 Uge 42/43 Uge 40
Uge 21 Uge 44/ikke moden Uge 43/ikke moden Uge 41
Uge 22 Ikke høstbar Uge 44/ikke moden Uge 42/43
Uge 23 Ikke høstbar Ikke høstbar Uge 44/ikke moden

Er der ikke sået endnu, kan skift til en tidligere sort være afgørende for økonomien

Er det mest sandsynligt, at den planlagte sort IKKE når modenhed inden uge 43, så kender vi situationen fra 2015 med umodne majs uden energiindhold, iblanding af roepiller for at stoppe saftafløb, ødelagte marker, store ekstra regninger fra maskinstationerne.

Har vi f.eks. en majssort med FAO-tal 190-210 som ikke er sået endnu, bør vi skifte til en sort med FAO-tal der er 20-30 enheder lavere. Derved kan vi høste 2 uger tidligere og måske undgå en problematisk høst med mange ekstraudgifter. Jo lavere FAO-tal jo større sikkerhed for at majsen når modenhed.

Stadig frø til rådighed:

Vi har stadig frø af sorter, som kan være aktuelle ved meget sen såning. Reserverne dækker kun til en del af behovet, men vi kan ikke garantere at alle kan få fat i en tidligere sort.

Grovvareselskaber har forskelligt serviceniveau når det gælder ombytning af frø, og hos nogle tages leverede frø ikke retur. Derfor må frøene af de sene sorter i visse tilfælde gemmes til næste år for at gøre plads til en tidligere sort.


I den ultratidlige gruppe med FAO 140 er følgende sort til rådighed:
Cito KWS
I den meget tidlige gruppe (FAO 150-160) er følgende sorter til rådighed:
Augustus KWS, Arvid KWS, Artikus KWS, KWS Avitus og KWS Calvini alle FAO 150
KWS Exelon FAO 160
I den tidlige gruppe (FAO 170-180) er følgende sorter til rådighed:
Autens KWS, Edgard KWS begge FAO 170
Følgende sorter må vi desværre melde udsolgt:
Sergio KWS FAO 160, Sandias FAO 170

Baggrund for vurderingerne: Så meget hjælper det at skifte til tidligere sorter:

Figuren viser udbytttal fra Landsforsøgene 2019-2020, koldt område. Udbytte stivelse samt forsinkelse af høst i forhold til tidligste sorter.