• junge_zuckerrueben.jpg
  Såning af sukkerroer

Nyttige tips og råd til optimal såning af sukkerroer

Såning - grundlaget for din succes

For at opnå maksimalt sukkerudbytte bør du tilstræbe en plantetæthed på 80.000 til 100.000 planter/ha til høst.

På vej til optimal plantetæthed skal du have risikoen for tab in mente, f.eks. på grund af frost, skadedyr, tilsiltning m.v., og vælge en frømængde på ca. 110.000 piller/ha. Afhængigt af din ønskede afgrødetæthed vil du nå en:

 • Endelig afstand mellem roepiller på 18-22 cm
 • Rækkeafstand: 45 eller 50 cm

Udfør din egen kontrol på udviklingen af din afgrøde ved at oprette et optællingsspor:

 • Nyttigt under vanskelige fremkomstforhold
 • Samlet talt område skal være 10 m²:
 • Ved en rækkeafstand på 45 cm: 2 rækker a 11,11 m
 • ved en rækkeafstand på 50 cm: 2 rækker a 10,00 m
 • Multipliceres med 1000 for at bestemme plantepopulationen pr. hektar

Såtidspunkter for sukkerroer: Så tidligt som muligt, så sent som nødvendigt!

For at opnå høje udbytter af sukkerroehøsten skal såningen finde sted så tidligt som muligt. Jo senere såningen udføres, desto lavere er det mulige udbytte. Bemærk dog: "Frøbed har forrang ift. såtidspunkt"

Derfor:

 • Såning er generelt optimal mellem midten af marts og midten af april
 • Men vær forsigtig i områder med risiko for sen frost! Roer er særligt følsomme for frostpåvirkninger i cotyledonfasen

Et yderligere vigtigt kriterium, der bestemmer såtidspunkt, er Jordtemperatur. Roefrø begynder at spire ved 5-6 °C, men der kræves temperaturer på 10-12 °C for hurtig og ensartet fremspiring.

Sammenlign sukkerroefrø piller, der er plantet optimalt og for dybt:

Find din rådgiver