SEMENTA KWS

نماتود + رایزومانیا

سمنتا کا. و. اس

  • عملکرد بالا در شرایط آلودگی و عدم آلودگی
  • عملکرد مطمئن در هنگام آلودگی به سفیدک
  • عملکرد بالای شکر

شریک تماس شما برای چغندرقند در ایران

Mr. Javad Mireshghi
Mr. Dr. Kaweh Mireshghi

M&G Mireshghi Bros. Company
Khorramshahr Ave. No. 57
Teheran 15546
Iran

Phone: +98 21 8876 0660
Fax: +98 21 8876 5059
email: info@remove-this.mireshghibros.com
web: www.mireshghibros.com