Nematodų vadybininkas

Jei Jūs įsitikinę, kad Jūsų lauke yra runkelių nematodų (Heterodera schachtii), Jums prieš sekančią runkelių sėją reikėtų sumažinti šio patogeno populiaciją kiek įmanoma labiau. Nematodų kiekį Jūs galite susimažinti tik kiek įmanoma praplėsdami sėjomainą, nenaudodami augalų-šeimininkų bei augindami nematodų kiekį mažinančius tarpinius augalus.

Ši simuliacija prasidės nuo priešsėlio, cukrinių runkelių, kurių pasėlis pakankamai mažai užkrėstas nematodais.

Pirma paspauskite "+" ir tada pasirinkite sėjomainos augalus bei sudarykite savo įprastą sėjomainą. Jei būtina, atlikite pakeitimus, kad nematodų populiacijos lygis pradėtų mažėti.

Jei populiacijos lygis pasiekia raudonas sritis, Jūsų sėjomainos pakeitimus būtina atlikti kuo skubiau.

Sėjomaina

Čia pasirinkite savo taikomą sėjomainą, taip bus galima nustatyti galimą nematodų populiacijos lygį.

01.

Crops

Choose a crop.

 • RZ Cukriniai runkeliai, nematodams jautrios veislės Auginant nematodams jautrias veisles, galimas žymus nematodų populiacijos padidėjimas. Plotams, kur yra nustatyti nematodai ar įtariamas jų buvimas, rinkitės tolerantiškas nematodams veisles.
 • RZ#NT Cukriniai runkeliai, nematodams tolerantiškos veislės Galite užsitikrinti gerą derlių iš savo lauko, pasirinkdami nematodams tolerantiškas veisles. Šios veislės toleruoja nematodų užkratą dirvoje. Nematodų dauginimasis žymiai lėtesnis negu nematodams jautriose veislėse.
 • Javai
 • Bulvés
 • Žieminiai rapsai Rapsai, būdami kryžmažiedžiais augalais, yra runkelinių nematodų augalai-šeimininkai. Jei Jūs įtraukiate rapsus į sėjomainą, turite būti įsitikinę, kad Jums pavyks tinkamai išnaikinti runkeliuose sudygusias rapsų pabiras. Norėdami sumažinti nematodų dauginimąsi, tinkamai - naudodami šilumos temperatūrų sumos metodą,- apskaičiuokite laiką, kada jas reikėtų naikinti. Po to, kai pasirinkote “Žieminius rapsus”, pasirinkite elementus “Rapsų pabiros - sukontroliuotos tinkamu laiku” arba “Rapsų pabiros - nesukontroliuotos”.
 • Rapsų pabiros - sukontroliuotos tinkamu laiku
 • Rapsų pabiros - nesukontroliuotos Rapsų pabiros suteikia geras galimybes runkelinių nematodų dauginimuisi. Todėl sukontroliuoti rapsų pabiras tinkamu laiku yra labai svarbu. Norėdami sumažinti nematodų dauginimąsi, tinkamai - naudodami šilumos temperatūrų sumos metodą,- apskaičiuokite laiką, kada jas reikėtų naikinti. Po to, kai pasirinkote “Žieminius rapsus”, pasirinkite elementus “rapsų pabiros - sukontroliuotos tinkamu laiku” arba “rapsų pabiros - nesukontroliuotos”.
 • Kukurūzai
 • Kryžmažiedžių rūšys Kadangi kryžmažiedžiai augalai yra runkelinių nematodų šeimininkai, labai tikėtinas žymus nematodų populiacijos padidėjimas, jei šie augalai įtraukti į Jūsų sėjomainą.
 • RESISTENT Rezistentiški tarpiniai augalai - gerai išsivystę Auginami rezistentiški tarpiniai augalai gali padėti išvengti didelių nematodų populiacijų susidarymo -ypač sėjomainose, kuriose runkeliai auginami dažnai. Šie augalai nematodų populiacijas gali ir sumažinti. Tačiau sėkminga nematodų kontrolė įmanoma tik tada, kai tarpinių augalų šaknys intensyviai pasiskleidžia dirvoje. Norint kad taip nutiktų, būtina ankstyva sėja, optimalus sėklos guolis ir geras aprūpinimas vandeniu ir maisto medžiagomis.
 • RESISTENT Rezistentiški tarpiniai augalai - mažas nematodų vystymasis Auginami rezistentiški tarpiniai augalai gali padėti išvengti didelių nematodų populiacijų susidarymo -ypač sėjomainose, kuriose runkeliai auginami dažnai. Šie augalai nematodų populiacijas gali ir sumažinti. Tačiau sėkminga nematodų kontrolė įmanoma tik tada, kai šaknys intensyviai pasiskleidžia dirvoje. Tačiau jeigu tarpiniai augalai pasėti per vėlai arba augalai vystosi lėčiau dėl blogų augimo sąlygų ar kitokių sezoninių įtakų, nematodų mažinimo efektas gali būti mažesnis.
 • Tarpiniai augalai - ne rezistentiški
 • SONSTIGE Kiti - be jokio efekto nematodams

Nematodai

Nematodų populiacijos dydis

žemas didelis

Prašome atsižvelgti: augindami nematodams jautrias veisles, galite žymiai pasididinti nematodų populiaciją. Regionams, kur nematodų išplitimas patvirtintas arba įtariamas, rekomenduojame veisles, tolerantiškas nematodams.

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT