KWS EMIL

Puikus žiemkentiškumas su trumpu tvirtu stiebu

  • Kokybinė klasė - B
  • Geras žiemkentiškumas
  • Patikimas aukštas produktyvumas įvairiomis sąlygomis

Daugiau Savybės

VATŽŪM aprašas:

KWS Emil. Paprastųjų žieminių kviečių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2014–2016 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Vidutinis jos derlingumas tyrimo metais buvo 11,77 t/ha, arba 8,3 proc. didesnis negu standartinių veislių derliaus vidurkis. Didžiausias ‘KWS Emil’ veislės kviečių derlius išaugintas 2015 m. Plungės AVT skyriuje – 14,0 t/ha.

Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė – 45,98 g. Juose vidutiniškai buvo nustatyta: baltymų – 11,2 proc., glitimo – 20,8 proc. ir krakmolo – 68,7 proc., kiti vidutiniai kokybiniai rodikliai atitiko I klasės kviečiams šiuo metu taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus ir atitinkamai buvo: kritimo skaičius – 292 s, sedimentacija – 30,3 ml, hektolitro masė – 78,9 kg/100 l. Ši veislė priskiriama prie labai gerų kepimo savybių turinčių kviečių veislių grupės.

Veislė labai atspari išgulimui. Tyrimo metais augalų vidutinis aukštis buvo 83,3 cm, atsparumas išgulimui – 8,9 balo.

Dėl nepalankių žiemojimo sąlygų 2013–2014 m. žiemą Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose žuvo visų tiriamų žieminių kviečių veislės, o Utenos AVT skyriuje dalis žieminių kviečių veislių peržiemojo, taip pat ir ‘KWS Emil’ veislės kviečiai, kurių žiemkentiškumas buvo įvertintas 6 balais. Per visą tyrimo laikotarpį ‘KWS Emil’ veislės kviečių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 7,4 balo. Standartinių veislių žiemkentiškumas per tą patį tyrimo laikotarpį buvo 6,8 balo (atsparumas išgulimui ir žiemkentiškumas vertinami balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai – labai atspari veislė). Veislės ankstyvumas (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki visiško išplaukėjimo) ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki vaškinės brandos) atitinkamai buvo 155 ir 202 dienos, t. y. veislė išplaukėdavo vidutiniškai 4,4 dienomis anksčiau negu standartinių veislių ‘SW Magnifik’, ‘Skagen’ ir ‘Kovas DS’ kviečiai. Žieminių kviečių bandymų laukeliuose augalų veislių ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, tyrimo laikotarpiu visuose AVT skyriuose augalus pažeidė kviečių dryžligė (Helminthosporium triticirepentis), miltligė (Erisyphe graminis) ir lapų (Septoria tritici) septoriozė. ‘KWS Emil’ veislės atsparumas šioms ligoms 2014–2016 m. buvo vertinamas 7–9 balais (kai 9 balai – labai geras atsparumas), tik Utenos AVT skyriuje 2014 m. atsparumas varpų septoriozei (Septoria nodorum) buvo įvertintas 6 balais.

Atsisiųsti gaminio lapą

Konsultantas

Kastytis Patiejūnas
Kastytis Patiejūnas
Siųsti e-laišką
Marius Garuckas
Marius Garuckas
Siųsti e-laišką
Kontaktai