KWS FENOMEN

Fenomenalus žieminių kviečių pasirinkimas

  • Kokybinė klasė – A
  • Aukštos kokybės žieminiai kviečiai
  • Akuotuota veislė – apsauga nuo laukinės faunos

Daugiau Savybės

VATŽŪM aprašas:

Fenomen. Paprastųjų žieminių kviečių veislė, sukurta Prancūzijoje, KWS Momont SAS sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016–2018 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 9,80 t/ha grūdų derlius. Didžiausias ‘Fenomen’ veislės derlius buvo gautas 2016 m. Pasvalio AVT skyriuje – 12,207 t/ha.

‘Fenomen’ veislės kviečių 1000 grūdų vidutinė masė buvo 48,51 g, stambių grūdų ant 2 mm skersmens akučių sieto – 98,3 proc. Grūduose vidutiniškai buvo nustatyta: baltymų – 11,5 proc., glitimo – 22,3 proc., krakmolo – 69,4 proc., sedimentacija – 31,5 ml. Kritimo skaičius ir hektolitro masė atitiko I klasės kviečiams šiuo metu taikomus supirkimo ir tiekimo reikalavimus ir atitinkamai buvo 321 s ir 79,5 kg/ 100 l. Ši veislė priskiriama prie gerų kepimo savybių turinčių kviečių veislių grupės.

Žiemojimo sąlygos tyrimo laikotarpiu visuose AVT skyriuose buvo palankios visoms tirtoms žieminių kviečių veislėms. ‘Fenomen’ veislės kviečių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 8,3 balo. Standartinių veislių žiemkentiškumas per tą patį laikotarpį buvo 8,6 balo.

Veislė labai atspari išgulimui. Tyrimo metais augalų vidutinis aukštis buvo 72 cm, atsparumas išgulimui įvertintas 8,8 balo. Veislės atsparumas išgulimui ir žiemkentiškumas vertinami balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai – labai atspari veislė.

Veislės ankstyvumas ir vegetacijos periodo vidutinė trukmė, skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki visiško išplaukėjimo arba iki vaškinės brandos, atitinkamai buvo 154 ir 200 dienų, t. y. kviečiai išplaukėdavo vidutiniškai 6 ir 5 dienomis anksčiau negu standartinių ‘SW Magnifik’ ir ‘Skagen’ veislių kviečiai. Vegetacijos periodas atitinkamai buvo 4 ir 3 dienomis trumpesnis.

Visuose AVT skyriuose žieminiai kviečiai 2016–2018 m. buvo pažeisti kviečių dryžligės (Helminthosporium triticirepentis), lapų (Septoria tritici) ir varpų (Septoria nodorum) septoriozių. 2017 m. Kauno AVT skyriuje kai kurias veisles nestipriai pažeidė miltligė (Erisyphe graminis). Bandymų laukeliuose augalų ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, ‘Fenomen’ veislės atsparumas šioms ligoms 2016–2018 m. buvo įvertintas vidutiniškai 7–9 balais (kai 9 balai – labai geras atsparumas). Žemiausiu balu – 6 – buvo įvertintas atsparumas kviečių dryžligei 2016 m. Plungės AVT skyriuje.

Atsisiųsti gaminio lapą

Konsultantas

Kastytis Patiejūnas
Kastytis Patiejūnas
Siųsti e-laišką
Marius Garuckas
Marius Garuckas
Siųsti e-laišką
Kontaktai