KWS MERIDIAN

Veislė, pasižyminti aukštu ir stabiliu derliumi

  • 6-eilių miežių veislė – derliaus stabilumo garantas
  • Aukšta grūdo kokybė
  • Vidutinis - aukštas stiebas pasižymintis geru stabilumu

Daugiau Savybės

  • Geras pakantumas pagrindinėms ligoms
  • Veislė, toleruojanti mangano trūkumus
  • Lietuvoje registruota 2013 m.

VATŽŪM aprašas:

KWS Meridian. Paprastųjų žieminių miežių veislė, sukurta Vokietijoje, KWS Lochow GmbH sėklininkystės įmonėje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2011–2013 m. Plungės, Kauno ir Utenos augalų veislių tyrimo skyriuose. Vidutinis jos derlingumas tyrimo metais buvo 8,80 t/ha. Didžiausias ‘KWS Meridian’ veislės miežių derlius išaugintas 2012 m. Kauno AVT skyriuje – 13,13 t/ha.

‘KWS Meridian’ veislės miežių grūdai buvo šiek tiek stambesni negu standartinių veislių. 1000 grūdų vidutinė masė buvo 52,60 g. Veislės kokybiniai rodikliai atskirais tyrimo metais svyravo: baltymai – nuo 10 iki 14,4 proc., hektolitro masė – nuo 60,3 iki 66,9 kg hl-1.

Veislė atspari išgulimui. Tyrimo metais jos vidutinis aukštis buvo 80,1 cm, atsparumas išgulimui įvertintas 7,7 balo. ‘KWS Meridian’ veislės miežių žiemkentiškumas vidutiniškai įvertintas 6,9 balo. Standartinių veislių žiemkentiškumas per tą patį tyrimo laikotarpį buvo 6,7 balo (atsparumas išgulimui ir žiemkentiškumas vertinami balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai – labai atspari veislė).

Vidutinė vegetacijos periodo trukmė – 181 diena (skaičiuojant nuo sausio 1 d. iki vaškinės brandos), t. y. tokia pat kaip standartinės žieminių miežių veislės ‘Cinderella’ ir 1 diena vėlyvesnė negu standartinės veislės ‘Fridericus’. ‘KWS Meridian’ veislės miežių bandymų laukeliuose augalų veislių ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudotos cheminės kovos su ligomis priemonės, pasireiškė tinkliškoji dryžligė (Helminthosporium teres), rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) ir miltligė (Erisyphe graminis). Veislės atsparumas šioms ligoms vidutiniškai buvo įvertintas atitinkamai 5, 5,7 ir 7,5 balo (9 balai – labai atspari veislė).

Atsisiųsti gaminio lapą

Konsultantas

Kastytis Patiejūnas
Kastytis Patiejūnas
Siųsti e-laišką
Marius Garuckas
Marius Garuckas
Siųsti e-laišką
Kontaktai