GRANDIOSA KWS

Odpornost in kakovost

Z tip, RZ / CR

  • Zelo odporna na cerkosporo in rizomanijo
  • Zelo visoka digestija
  • Sorta z visokim pridelkom korena in sladkorja

Odlike hibrida

  • Nizka vsebnost kalija, natrija in alfa amino dušika
  • Sorta z izjemno tehnološko kakovostjo
  • Primerna za zgodnje in srednje zgodnje pobiranje
  • Priporočljiva je na območjih z močno okužbo z rizomanijo in cerkosporo

Ostale informacije

Predstavnik KWS

Veronika Žgeč
Veronika Žgeč

KWS Strokovni svetovalec
tel .: 051 305 066
Pošljite e-mail
KONTAKT