• KWS projektna skupina na terenu
    Projekti

Odkrijte nekaj naših trenutnih projektov za trajnostno kmetijstvo

Naši raziskovalni in žlahniteljski programi se uporabljajo za razvoj konkurenčnih sort in hibridov za učinkovito in trajnostno kmetijstvo. Naše delo je osredotočeno na stabilnost donosa, kakovost izdelkov in ohranjanje genetskih virov. Hiter napredek tehnološkega razvoja na področju biotehnologije poljščin daje vedno več novih priložnosti za razvoj sort in hibridov z izboljšanimi lastnostmi.

Učinkovitost izkoriščanja dušika

Kmetje potrebujejo hibrid, ki učinkovito uporablja dušik za doseganje stabilnih donosov, tudi v omejenih agrotehničnih pogojih. KWS zato razvija hibride koruze, ki ostanejo produktivni tudi, kadar tla vsebujejo malo dušika. Vendar hibridi, ki učinkovito izkoriščajo dušik, ne bi smeli dobro rasti le, ko je pomanjkanje hranil, ampak bi morali, če je mogoče, doseči dobre donose v širokem razponu oskrbe z dušikom.

Za dosego tega cilja naši pridelovalci in raziskovalci preiskujejo naravne razlike v učinkovitosti dušika in analizirajo gensko sestavo različnih rastlin koruze, ki dajejo stabilne donose tudi z omejenim gnojenjem. To je pokazalo, da učinkovitosti dušika ni mogoče enostavno pojasniti z gensko sestavo. To je precej sestavljena lastnost, na katero vplivajo številni strukturni deli DNK same rastline.

Zato želimo s pomočjo nadaljnjih analiz ugotoviti, kateri geni ali strukturni deli DNK pri tem dejansko igrajo vlogo. To znanje našim žlahtniteljem omogoča usmerjeno selekcijo in tako izboljšajo učinkovitost uporabe dušika v pridelavi koruze.

Generacije sladkorne pese, odporne na herbicide

Na ameriškem trgu sladkorne pese je trenutno značilna potreba po gensko spremenjenih sortah sladkorne pese z večkratno odpornostjo proti herbicidom za pomoč pri zatiranju plevela. Da bi zadovoljili to potrebo, trenutno delamo na naslednjem izdelku za zelo uspešno sladkorno peso Roundup Ready®. Naši raziskovalci in pridelovalci sodelujejo pri razvoju nove generacije na herbicide odporne sladkorne pese s trojno toleranco.

Hibridi krompirja

KWS že od leta 2011 izvaja intenziven raziskovalni projekt: Razvoj diploidnega hibrida krompirja, ki se lahko prideluje in distribuira seme. Doslej je napredek pridelave krompirja zelo počasen.

Naši pridelovalci in raziskovalci se za boj proti temu počasnemu napredku trudijo z vzgojo hibridov krompirja. To bi imelo več ključnih prednosti: Diploidni krompir omogoča veliko učinkovitejše pridelovanje, hkrati pa je tveganje za napad škodljivcev bistveno manjše kot pri običajnem semenskem krompirju.

In nenazadnje, prehod na hibridni semenski krompir bi pomenil, da semenskega krompirja ni več treba hladiti med njegovim skladiščenjem, zlasti med dolgotrajnim prevozom. Vendar pa so potrebne nadaljnje raziskave in razvoj, preden bodo na trgu na voljo prve hibridne sorte.

Zaznavanje lastnosti iz zraka

Kako v resnici medsebojno delujejo genska sestava rastline in različni vplivi okolja, je mogoče določiti le na terenu. Da z gotovostjo ugotovimo, ali rastlina dejansko kaže želeno lastnost, lahko uporabimo terenske teste. Vendar moramo za to biti sposobni natančno in zanesljivo dokumentirati značilnosti rastline.

V tem smislu želimo z našo gojitveno perspektivo zagotoviti nove postopke fenotipizacije in nadaljnjo optimizacijo selekcijskega / izbirnega postopka. Zato KWS vlaga v razvoj novih metod za samodejno beleženje določenih lastnosti rastlin. Raziskujemo tudi možnosti digitalnega snemanja v kombinaciji z več senzorskimi tehnologijami in brezpilotnimi sistemi.

Cilj je na primer s pomočjo letalskih posnetkov zelo hitro in natančno sklepati o značilnostih, kot so višina rasti ali možni izbruh bolezni.

Poljščine prihodnosti

"Poljščine prihodnosti" želijo spodbujati pridelovanje poljščin z inovativnim javnim/zasebnim modelom. Ta mednarodni konzorcij združuje vire vodilnih kmetijskih podjetij in raziskovalnih organizacij za reševanje prihodnjih izzivov verige preskrbe s hrano.

Cilj je vzgoja poljščin s posebnimi lastnostmi, ki bodo bolje prilagojene različnim okolijskim razmeram - na primer z izboljšanimi prehranskimi lastnostmi ali odpornosti na sušo, vročino ali poplave. Načrtujemo, da bomo za promocijo pridobljenega znanja uporabljali znanstvene publikacije in platforme, da bodo od tega imeli koristi tako javni kot zasebni žlahtniteljski projekti.

Tehnični poudarek je na urejanju genomov, sekvenciranju genomov in fenomiki, ki preučuje povezavo med rastlinsko gensko sestavo, okolijskimi razmerami in njenimi zmogljivostmi.

Predstavnik KWS

Veronika Žgeč
Veronika Žgeč

KWS Strokovni svetovalec
tel .: 051 305 066
Pošljite e-mail
KONTAKT