Pogoji uporabe za myKWS

1. člen: Obseg, informacije o myKWS

(1) Podjetje KWS Sjeme d.o.o. (v nadaljevanju »KWS«, »mi« ali »nas«) zagotavlja platformo »myKWS« prek www.kws.com/si/sl/ (v nadaljevanju »myKWS«), kjer lahko pravilno registrirani uporabniki dostopajo do storitev in vsebin, ki so na voljo na myKWS, ter uporabljajo dodatne storitve in programsko opremo, ki je občasno na voljo prek myKWS (»orodja myKWS«). Dodatne informacije o storitvah in vsebini, ki so na voljo na myKWS, lahko najdete v 7. členu, dodatne informacije o orodjih myKWS pa v 8. členu teh Pogojev uporabe.

(2) Ti Pogoji uporabe veljajo tudi za uporabo aplikacije myKWS in vseh storitev, ki jih ponuja. Če ni izrecno določeno drugače, se vsako sklicevanje na »myKWS« kot tudi na »Storitve« in »Orodja myKWS« v teh pogojih uporabe nanaša tudi na aplikacijo myKWS ter vsebino, storitve, orodja in funkcionalnosti programske opreme, ki so na voljo prek nje.

(3) Ti Pogoji uporabe urejajo zagotavljanje dostopa do myKWS in myKWS Orodij s strani KWS ter uporabo myKWS in myKWS Orodij s strani vas kot ustrezno registriranega uporabnika.

(4) Naši kontaktni podatki so:

KWS Sjeme d.o.o.

Vukovarska cesta 31

31000 Osijek, Hrvaška

Tel.: 031 628 628

Faks: 031 628 629

E-pošta: dataprotection@remove-this.kws.com

Več informacij o KWS lahko najdete tukaj https://www.kws.com/si/sl/

(5) POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE. Z REGISTRACIJO ZA UPORABO MYKWS SE USTVARI PRAVNO ZAVEZUJOČA POGODBA MED VAMI IN KWS.

2. člen: Spremembe Pogojev uporabe

KWS si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe. KWS vas bo obvestil vsaj 30 dni preden začnejo veljati kakršne koli spremembe. Če se s spremembami ne strinjate, lahko prenehate uporabljati myKWS in myKWS Orodja ter zahtevate izbris vašega registriranega računa. ŠTEJE SE, DA SE STRINJATE S SPREMEMBAMI, ČE BOSTE PO IZTEKU 30-DNEVNEGA ROKA ZA OBVESTILO NADALJEVALI Z UPORABO MYKWS IN ORODIJ MYKWS.

3. člen: Registracija

(1) Za uporabo myKWS in myKWS Orodij se morate registrirati kot uporabnik in sprejeti te Pogoje uporabe. Ob registraciji se sklene licenčna pogodba med KWS in uporabnikom. Obveznost do sklenitve pogodbe ne obstaja. KWS ima pravico zavrniti registracije uporabnikov brez navedbe razlogov.

(2) Registrirati se je dovoljeno le, če ste polnoletni in popolnoma poslovno sposobni. Mladoletnim osebam prijava ni dovoljena.

4. člen: Vaša registracija pri myKWS

(1) Vaša registracija pri myKWS je brezplačna. KWS si pridržuje pravico do ponudbe določene vsebine ali orodij myKWS, ki so plačljiva. Podrobnosti o veljavnih pristojbinah in drugi pogoji bodo na voljo, preden boste dostopali do take vsebine ali orodij myKWS.

(2) Vaša registracija je povezana z vami kot posameznikom. Vašega računa ne smejo uporabljati druge osebe, razen če je uporaba ali povezovanje drugih računov izrecno predvidena in dovoljena v okviru storitev.

(3) Dolžni ste zagotoviti popolne in pravilne kontaktne podatke in dodatne informacije, kot jih zahteva KWS med postopkom registracije.

(4) Če KWS sprejme vašo registracijo, bo KWS aktiviral vaš račun in vas obvestil po e-pošti. Po prejemu e-poštnega sporočila ste upravičeni do uporabe myKWS v okviru teh Pogojev uporabe. Da bi to lahko storili, boste morali potrditi aktivacijo vašega računa s klikom na povezavo v e-poštnem sporočilu.

5. člen: Odgovornost za podatke za prijavo

(1) Med postopkom registracije boste morali navesti uporabniško ime in geslo. Po aktivaciji vašega računa in vaši potrditvi v skladu s 4. točko 4. člena se boste lahko prijavili v myKWS. Vaša odgovornost je zagotoviti, da vaše uporabniško ime ne krši nobenih pravic tretjih oseb, zlasti pravic do imen ali blagovnih znamk, in ni v nasprotju z moralo.

(2) Podatke za prijavo v svoj račun morate varovati pred dostopom tretjih oseb in zagotoviti, da podatki za prijavo ne postanejo znani tretjim osebam. VSA DEJANJA IN PRAVNE TRANSAKCIJE, IZVEDENE PREK VAŠEGA RAČUNA, BODO PRIPISANE VAM, RAZEN ČE (I) KWS OPAZI, DA JE NEKDO DRUG RAVNAL KOT REGISTRIRANI UPORABNIK ALI (II) LAHKO DOKAŽETE, DA JE DO ZLORABE VAŠIH PODATKOV ZA PRIJAVO PRIŠLO BREZ VAŠE KRIVDE. TAKOJ MORATE OBVESTITI KWS, ČE VAS JE STRAH, DA SO NEPOOBLAŠČENE TRETJE OSEBE PRIDOBILE ALI BODO PRIDOBILE DOSTOP DO VAŠIH PODATKOV ZA PRIJAVO.

(3) Svoje podatke (vključno s kontaktnimi podatki) ste dolžni posodabljati. Če se vaši podatki med trajanjem uporabe spremenijo, morate brez nepotrebnega odlašanja popraviti svoje podatke v osebnih nastavitvah na myKWS. Če tega ne morete storiti, nas brez nepotrebnega odlašanja obvestite o svojih spremenjenih podatkih po elektronski pošti ali faksu.

6. člen: Prenehanje uporabe

(1) Licenčno pogodbo lahko kadar koli prekinete tako, da zahtevate izbris svojega računa na platformi myKWS ali prek ustrezne funkcije v aplikaciji myKWS.

(2) Ko odpoved začne veljati, se pogodbeno razmerje konča in ne boste več imeli pravice uporabljati svojega računa. KWS si pridržuje pravico, da blokira vaše uporabniško ime in geslo, takoj ko prekinitev začne veljati.

(3) KWS IMA PRAVICO NEPREKLICNO IZBRISATI VSE PODATKE, USTVARJENE V OKVIRU VAŠE UPORABE, 30 DNI PO ZAČETKU VELJAVNOSTI ODPOVEDI IN PO IZTEKU MOREBITNIH ZAKONSKO DOLOČENIH OBDOBIJ HRAMBE. V kolikor je KWS v skladu z zakoni o varstvu podatkov dolžan izbrisati vaše osebne podatke, bo KWS zagotovil, da bodo vaši osebni podatki izbrisani v skladu z našimi predpisi o varstvu podatkov.

7. člen: Ponujene storitve in razpoložljivost storitev

(1) KWS ponuja različne vsebine in druge storitve prek myKWS, ki jih je mogoče uporabljati omejeno časovno obdobje. To lahko na primer vključuje omogočanje pristopa do podatkov, člankov, video in avdio posnetkov, informacij in druge vsebine (v nadaljevanju »Vsebina«).

Za vaš dostop in uporabo storitev, ki jih ponuja myKWS, veljajo določbe teh Pogojev uporabe, kot tudi morebitni dodatni pogoji uporabe, ki lahko veljajo za določene storitve. Obseg dostopnih storitev in funkcij je omejen na tiste, ki so občasno na voljo na myKWS, ki jih lahko KWS spremeni, odstrani ali da na voljo po lastni presoji.

(2) Ponujene storitve lahko vključujejo storitve tretjih oseb, do katerih KWS zgolj zagotavlja dostop. Za uporabo takih storitev – ki so v vsakem primeru opredeljene kot storitve tretjih oseb – lahko veljajo drugačni ali dodatni pogoji uporabe, o katerih vas bo KWS v vsakem primeru obvestil.

(3) KWS si komercialno razumno prizadeva zagotoviti, da je ponujena storitev na voljo brez motenj. Lahko pa pride do začasnih omejitev ali prekinitev zaradi tehničnih motenj (kot so izpadi električne energije, napake strojne ali programske opreme ali tehnične težave v podatkovnih linijah). KWS NE JAMČI, DA BODO PONUJENE STORITVE IN VSE POVEZANE STORITVE ALI RAZPOLOŽLJIVE VSEBINE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK.

8. člen: Uporaba orodij myKWS, razpoložljivost in odgovornost za rezultate izračuna

(1) KWS vam ponuja različna brezplačna orodja myKWS. Rezultati ali priporočila, ki jih ustvarijo orodja myKWS, niso pravno zavezujoče izjave v imenu KWS. Uporaba orodij myKWS (in zanašanje na kakršne koli rezultate ali priporočila) je na lastno odgovornost in tveganje uporabnika. Trenutno so na voljo ali načrtovana naslednja orodja myKWS:

 • Weather check
 • Notifications
 • Field Vitality Check
 • Marketdata
 • Soil Temperature
 • Seedrate Calculator
 • Field Scout

(2) Včasih bo morda potrebno, da bodo orodja myKWS delovala z določenimi predpostavkami in poenostavitvami, saj ni mogoče upoštevati vseh okoliščin vsakega posameznega primera.

(3) Rezultati orodij myKWS se izračunavajo popolnoma avtomatizirano in se uporabniku zagotavljajo brez predhodnih preverjanj s strani KWS. KWS zato ne more izključiti, da v redkih primerih pride do nepravilnih rezultatov, npr. zaradi napačnih vhodnih podatkov ali nedefiniranih stanj modela. REZULTATE JE TOREJ TREBA OBRAVNAVATI KOT DODATNO INFORMACIJSKO PONUDBO IN NE JAMČIMO ZA NJIHOVO PRAVILNOST. ODGOVORNOST KWS JE V TEM KONTEKSTU IZKLJUČENA V SKLADU S 15. ČLENOM.

(4) 3. TOČKA 7. ČLENA SE USTREZNO UPORABLJA V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO ORODIJ MYKWS.

(5) V nekaterih primerih lahko uporaba posebnih storitev in orodij zahteva soglasje s posebnimi pogoji uporabe. Uporabnik bo o teh pogojih uporabe posebej obveščen. Vsi trenutni pogoji uporabe so na voljo na domači strani KWS.

9. člen: Spremembe storitev in myKWS Orodij

KWS ima pravico kadar koli spremeniti brezplačne storitve, ki so na voljo na myKWS ali orodjih myKWS, in omogočiti nove storitve ali orodja myKWS, ki so na voljo brezplačno ali za plačilo, ali prekiniti zagotavljanje brezplačnih storitev ali myKWS Orodij in kalkulatorjev.

10. člen: Zaščita vsebin, odgovornost za vsebine tretjih oseb

(1) Vsebina in orodja myKWS, ki so na voljo na myKWS, so zaščiteni z avtorskimi ali drugimi lastniškimi pravicami in so v lasti KWS ali drugih tretjih oseb, ki zagotavljajo zadevno vsebino. To vsebino in myKWS Orodja lahko uporabljate samo v skladu s temi Pogoji uporabe, dodatnimi posebnimi pogoji uporabe storitev ali orodij myKWS, če so na voljo, kot tudi v obsegu, predpisanem na myKWS.

(2) Vsebino, ki je na voljo na myKWS, delno zagotavlja KWS, delno pa tretje osebe. Vsebina, ki jo zagotavljajo tretje osebe, je v nadaljevanju imenovana »vsebina tretjih oseb«. KWS NE PREVERJA POPOLNOSTI, PRAVILNOSTI IN ZAKONITOSTI VSEBIN TRETJIH OSEB. KWS ZATO NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA POPOLNOST, PRAVILNOST IN ZAKONITOST VSEBINE TRETJIH OSEB. To velja tudi za kakovost vsebine tretjih oseb in njihovo primernost za določen namen, zlasti kar zadeva vsebino tretjih oseb na povezanih zunanjih spletnih mestih.

Vsebino, ki ni izrecno opredeljena kot vsebina tretjih oseb, zagotavlja KWS.

11. člen: Tehnična sredstva, spremljanje aktivnosti uporabnikov

(1) Sami ste odgovorni za zagotovitev ustreznih tehničnih sredstev za uporabo myKWS in myKWS orodij. KWS vam v zvezi s tem ne dolguje nobenih nasvetov.

(2) KWS vas obvešča, da se lahko vaše uporabniške aktivnosti shranjujejo in uporabljajo v obsegu, ki je zakonsko dovoljen, za izboljšanje uporabniške izkušnje in nadaljnji razvoj myKWS. To lahko vključuje snemanje in vrednotenje podatkov IP povezave v zakonsko dovoljenem obsegu, če obstajajo razlogi za sum kršitve teh Pogojev uporabe in/ali če obstajajo razlogi za sum kakršnega koli drugega nezakonitega dejanja ali kaznivega dejanja.

12. člen: Pravica do uporabe myKWS in KWS Orodij, ki so na voljo na myKWS

(1) Do myKWS lahko dostopate in uporabljate orodja myKWS, ki so na voljo na myKWS, samo v skladu s temi Pogoji uporabe, dodatnimi posebnimi pogoji uporabe storitev ali orodij myKWS, če so na voljo, in sicer v obsegu, ki je predpisan na myKWS. Kakršna koli nadaljnja uporaba ni dovoljena, razen če ni to sporazumno določeno med KWS in uporabnikom v pisni ali besedilni obliki.

(2) Upravičeni ste do prenosa ali tiskanja vsebine le, če myKWS vsebuje funkcije, ki omogočajo tak prenos ali tiskanje (npr. z gumbom za prenos).

Podeljena vam bo neomejena in neizključna pravica do uporabe za vaše osebne, nekomercialne namene za vsebino, ki ste jo prenesli ali natisnili v skladu s temi Pogoji uporabe. Vse druge pravice do vsebine ostanejo pri prvotnem imetniku pravic (KWS ali zadevna tretja oseba).

(3) Za uporabo aplikacije myKWS velja tudi naslednje:

 • aplikacije myKWS ni dovoljeno v celoti ali delno kopirati ali reproducirati;
 • ni je dovoljeno spreminjati, urejati ali prilagajati v celoti ali delno;
 • Obvestil o avtorskih pravicah, priloženih aplikaciji myKWS ali vsebovanih v aplikaciji myKWS, ni dovoljeno odstraniti ali spreminjati, in
 • Povratni inženiring aplikacije ni dovoljen.

(4) Aplikacija myKWS in vsebina, ki izhaja iz aplikacije myKWS, sta zaščiteni z avtorskimi pravicami in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. S tem potrjujete, da vam uporaba aplikacije ne daje nobenih pravic do programske opreme, blagovnih znamk ali vsebine v povezavi z aplikacijo myKWS in da jo lahko uporabljate samo v popolni skladnosti s temi Pogoji uporabe. Na obvezne zakonske pravice to ne vpliva (ostajajo nespremenjene).

13. člen: Blokiranje računov

(1) KWS lahko začasno ali trajno blokira vaš račun myKWS, če:

(a) pogodbeno razmerje, ustvarjeno s temi Pogoji uporabe, preneha. V tem primeru bo vaš račun blokiran takoj, ko stopi v veljavo odpoved.

(b) obstajajo specifični znaki, da kršite te Pogoje uporabe;

(c) KWS ima sicer legitimen interes za blokiranje vašega računa, če na primer kršite ali ste kršili veljavno zakonodajo pri uporabi vsebine ali orodij myKWS, ki so na voljo na myKWS, ali če obstajajo tehnični razlogi, ki zahtevajo blokiranje vašega računa.

(2) Če je vaš račun začasno ali trajno blokiran, KWS blokira vašo pravico do dostopa. Trajno blokirane pravice dostopa ni mogoče obnoviti. Trajno blokirane osebe so izključene iz uporabe myKWS in se ne morejo ponovno registrirati v myKWS.

14. člen: Varovanje podatkov

Standardi kakovosti KWS zahtevajo odgovorno ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov. KWS pri obdelavi podatkov upošteva vsa zakonska določila. Politika varstva podatkov, ki je na voljo na spletni strani KWS, vsebuje pregled, katere vrste podatkov se zbirajo, na kakšen način se podatki uporabljajo in prenašajo ter kako lahko zahtevate razkritje informacij, ki jih posreduje KWS.

15. člen: ZAVRNITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(1) RAZEN V OBSEGU, KI JE IZRECNO DOLOČEN V TEH POGOJIH UPORABE, VAM KWS NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, ZASTOPANJ, ZAVEZ ALI SE KAKO DRUGAČE OBVEZUJE GLEDE:

(a) RAZPOLOŽLJIVOSTI, FUNKCIONALNOSTI, ZMOGLJIVOSTI, HITROSTI PRENOSA, VSEBINE, ZAKASNITVE, TOČNOSTI IN/ALI VARNOSTI MYKWS IN ORODJA MYKWS; ALI

(b) KAKOVOSTI IN/ALI ZANESLJIVOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI REZULTATOV ALI PRIPOROČIL, USTVARJENIH IN/ALI OGLEDANIH Z UPORABO ORODJA MYKWS.

(2) VSA DRUGA JAMSTVA, POGOJI, IZJAVE, ZAVEZE IN/ALI OSTALI POGOJI (PISNI ALI USTNI, IZRECNI ALI IMPLICITNI PO ZAKONU, OBIČAJNEM PRAVU, OBIČAJIH, TRGOVINSKI NAVADI, POTEKU POSLOVANJA ALI DRUGAČE, VKLJUČNO Z ZADOVOLJIVO KAKOVOSTJO, PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN ALI UPORABO, TOČNOSTJO, USTREZNOSTJO, POPOLNOSTJO ALI PRAVOČASNOSTJO) SO S TEM IZKLJUČENI V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

(3) NIČ V TEH POGOJIH UPORABE NE OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE:

(a) VAŠIH ZAKONSKIH PRAVIC; OZIROMA

(b) VAŠE ALI KWS ODGOVORNOSTI V ZVEZI S KAKRŠNIMI KOLI ZAHTEVKI: (I) ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, POVZROČENO ZARADI MALOMARNOSTI TE STRANKE (ALI OSEBJA TE STRANKE); (II) KI SO POSLEDICA KAKRŠNE KOLI GOLJUFIJE (VKLJUČNO Z GOLJUFIVIM NAPAČNIM PRIKAZOVANJEM), KI JO IZVEDE TAKA STRANKA; IN (III) ZA TAKŠNE, ZA KATERE ODGOVORNOSTI SICER NI MOGOČE OMEJITI ALI IZKLJUČITI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO.

(4) V SKLADU S 3. TOČKO 15. ČLENA KWS S TEM IZKLJUČUJE VSO ODGOVORNOST DO VAS ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI NASTANE V ZVEZI S TEMI POGOJI UPORABE IN MYKWS, BODISI V POGODBI, V ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), V SKLADU Z ZAKONOM ALI KAKO DRUGAČE. ZLASTI KWS IZKLJUČUJE VSO ODGOVORNOST:

(a) V ZVEZI Z: (I) UPORABO MYKWS, ORODIJ IN VSEBINE MYKWS; (II) NERAZPOLOŽLJIVOSTI ALI NEDOSTOPNOSTI MYKWS, ORODIJ IN VSEBINE MYKWS; (III) KAKRŠNE KOLI OKVARE OMREŽJA IN/ALI INFRASTRUKTURE TRETJE OSEBE, KI SE UPORABLJA V POVEZAVI Z MYKWS; (IV) KAKRŠNE KOLI NEPRAVILNE, NETOČNE, POŠKODOVANE, NEPOPOLNE, NEDOSTAVLJENE, NAPAČNO USMERJENE ALI NAPAČNO OZNAČENE VSEBINE ALI DRUGIH PODATKOV; (V) KATEREGA KOLI VIRUSA ALI ŠKODLJIVE KOMPONENTE ALI IZGUBE ALI POŠKODBE VAŠIH SISTEMOV; IN/ALI (VI) KAKRŠNEGA KOLI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO IN/ALI VDORA V MYKWS; IN/ALI

(b) ZA: (I) IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKA; (II) IZGUBO PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV; (III) IZGUBO POGODBE, POSLA ALI PRILOŽNOSTI; (IV) IZGUBO, UNIČENJE ALI POŠKODOVANJE PODATKOV; (V) IZGUBO DOBREGA IMENA ALI UGLEDA; (VI) POSREDNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO KAKRŠNE KOLI NARAVE, VKLJUČNO Z IZGUBAMI, OPISANIMI V (I) DO (V), KI BI SE LAHKO ŠTELE ZA POSREDNE ALI POSLEDIČNE, V VSAKI OD (I) DO (VI) NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE RAZUMNO PREDVIDLJIVE ALI DEJANSKO PREDVIDENE BODISI Z VAŠE STRANI ALI S STRANI KWS V ČASU, KO STE SPREJELI TE POGOJE UPORABE.

16. člen: Obvestila

Če v teh Pogojih uporabe ni izrecno drugače dogovorjeno, bodo vsa obvestila v okviru uporabe myKWS podana v pisni obliki in poslana na fizični naslov ali po elektronski pošti.

The e-mail address of KWS is: info@remove-this.kws.com .

The mailing address of KWS is: Vukovarska cesta 31,31000 Osijek, Hrvaška.

Ti kontaktni podatki se lahko spremenijo. V tem primeru vas bo KWS obvestil o spremembah.

Vaš e-poštni in poštni naslov sta tista, ki ste ju navedli ob registraciji za uporabo myKWS. Če se vaši kontaktni podatki spremenijo, nas obvestite o teh spremembah ALI posodobite svoj profil na myKWS.

17. člen: Celoten sporazum in klavzula o ločljivosti

Ti pogoji uporabe predstavljajo celotno pogodbo med vami in KWS v zvezi z dostopom do in uporabo myKWS.

Če je ali postane določba teh Pogojev uporabe neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, ostane pravna veljavnost in izvršljivost preostalih določb nespremenjena. Neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva določba bo spremenjena v najmanjši meri, ki je potrebna, da postane veljavna, zakonita in izvršljiva. Če takšna sprememba ni mogoča, se ustrezna določba izbriše.

18. člen: Veljavno pravo

Te Pogoje uporabe in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz ali so v povezavi s temi Pogoji uporabe in/ali myKWS (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), urejajo zakoni EU, razen Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

19. člen: Spori in pristojnost

Izključni kraj pristojnosti za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, je Hannover, v kolikor je to zakonsko dovoljeno.

Nihče razen vas ali nas nima nobene pravice v skladu z Zakonom o pogodbah (pravicah tretjih oseb) iz leta 1998 za uveljavljanje katerega koli od teh Pogojev uporabe.

20. člen: Odpoved

Odpoved kakršni koli pravici, pooblastilu, privilegiju ali pravnemu sredstvu (bodisi v skladu s temi pogoji uporabe, običajnim pravom, pravičnostjo, statutom ali kako drugače) prične veljati le, če je podana z obvestilom, in se ne šteje za odpoved kakršni koli kasnejši kršitvi ali neizpolnjevanju obveznosti.

Dne: 30.11.2020.