Biogas beregner

Indsæt egne forudsætninger og beregn elproduktion og methanudbytte ved brug af energiroer i dit biogasanlæg.

Høst udbytte, frisk

Værdi mellem 10 og 90 ton per hektar
ton/ha

Tørstof indhold

Værdien skal være mellem 15 og 50%
%

Beregning

Ensilerings- og lager tab

8% uundgåelig tab

12% medium tab p.g.a ikke optimal ensilering

16% stort tab p.g.a dårlig ensilering

CHP effektivitet

Værdi mellem 25 og 52%
%

Individuel strømpris

Værdi mellem 7,50 og 270 øre/kwh
øre/kwh

Base DM content according to contract

Value should be between 15 and 52%.
%

Remuneration according to contract (net)

Value should be between €15 and €100/day.
€/day
Total tørstof
ton/ha
Indtægt
DKK/ha
Energi produktion
kWh/ha

Organic dry matter
t/ha
Methan produktion
m³ CH₄/kg oDM
Energy output
kWh/ha
Indtægt
kr/ha
Power yield (incl. 10.7 % VAT)
DKK/ha

Total tørstof
ton/ha
Korrigeret frisk udbytte
ton/ha