Vækstreguleringsberegner

Indikation af behovet for vækstregulering i hybridrug

Såtid for lokaliteten

Forfrugtseffekt

Lokalitet/ klima

Hybridsort

Gødskning, efterår

Gødskning, forår

Retningsgivende behov for vækstregulering

Ansvarsfraskrivelse

Se anbefalingerne nedenfor

 • 5 — Lavt behov for vækstregulering

  Ingen behandling

 • 8 — Lavt behov for vækstregulering

  Ingen eller enkelt behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 9 — Lavt behov for vækstregulering

  Ingen eller enkelt behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 16 — Lavt behov for vækstregulering

  Enkelt behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 17 — Lavt-moderat behov for vækstregulering

  Enkelt behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 20 — Moderat behov for vækstregulering

  Enkelt behandling eller split-behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 22 — Moderat-højt behov for vækstregulering

  Split-behandling, tilpas dosering efter forholdene

 • 24–28 — Højt behov for vækstregulering

  Split-behandling, tilpas dosering efter forholdene