KWS Hybridrug med PollenPlus® - danske forsøg med meldrøjer

Figur: Antal meldrøjer pr. 100 aks i de testede sorter i et forsøg med kunstig smitte. Gennemsnit af  bedømmelser 3. og 15. juli 2020.

Figur: Antal meldrøjer pr. 100 aks i de testede sorter i et forsøg med kunstig smitte. Gennemsnit af  bedømmelser 3. og 15. juli 2020.

Meldrøjer i rug - sortsforskelle

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har undersøgt en række rugsorters modtagelighed for meldrøjer. Rugsorter har været udsået i såkaldte small plot forsøg med parceller på 2 m2 med triticale som værneparceller hele vejen rundt om hver parcel. Hver sort er testet i 2 gentagelser.

Forsøget er smittet kunstigt 4 gange med en opløsning af meldrøjersporer under blomstringen (31. maj og 2. 4. og 8. juni). Forsøget er smittet om aftenen, hvor der har været tilstrækkelig fugt, så svampen har kunnet spire. I forsøget er der talt antal meldrøjer på 100 aks på 2 tidspunkter (3. og 15. juli). De viste tal i figuren ovenfor er gennemsnittet af de to tællinger.

Det fremgår, at der for flere sorter har været mere end 1 meldrøjer pr. aks. Senere vil aksene blive høstet, og mængden af meldrøjer i den høstede vare vil blive bestemt. Resultaterne fra årets forsøg viser de laveste angreb i de testede KWS sorter, som ikke adskilte sig fra hinanden. I tilsvarende forsøg fra 2019 var der også en meget markant forskel i sorternes angreb, og også her var der de laveste angreb i visse af KWS sorterne.

 Resultater fra tilsvarende undersøgelser i udlandet har vist, at rangordenen af sorter kan variere betydeligt imellem opgjorte forsøg. Her er det værd at være opmærksom på, at man f.eks. i Tyskland tester alle sorter rene, og ingen sorter testes med 10 procent iblanding af en populationssort, der forbedrer bestøvningen og dermed reducerer angrebet af meldrøjer. I forsøgene på Flakkebjerg er sorterne derimod testet med iblanding af 10 procent populationssort i de tilfælde, hvor sorterne sælges med en populationssort iblandet (SU Performer, SU Pluralis og SU Arvid). Modtageligheden for meldrøjer (”Mutterkorn”) er her bedømt på en 1-9 skala, hvor 9 er mest modtagelig.

 Blomstringstidspunktet i forhold til smittetidspunktet er kendt for at kunne påvirke angrebsgraden. Allerede på det første smittetidspunkt var der tydelig blomstring i flere sorter, og den 2. juni blomstrede alle sorter mellem 60 og 100 procent. Alle sorter vurderes således at have været tilstrækkeligt udsat for smitte under blomstring.

Kilde: LandbrugsInfo 29. juli 2020. Ved  Landskonsulent SEGES, og Seniorforsker Aarhus Universitet, Lise Nistrup Jørgensen

Læs mere
Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT