KWS Hybridrug med PollenPlus® - danske forsøg med meldrøjer

Meldrøjer i rug - sortsforskelle

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har undersøgt en række rugsorters modtagelighed for meldrøjer. Rugsorter har været udsået i såkaldte small plot forsøg med parceller på 2 m² med triticale som værneparceller hele vejen rundt om hver parcel. Hver sort er testet i 2 gentagelser.

Forsøget er smittet kunstigt 4 gange med en opløsning af meldrøjersporer under blomstringen. Forsøget er smittet om aftenen, hvor der har været tilstrækkelig fugt, så svampen har kunnet spire. I forsøget er der talt antal meldrøjer på 100 aks på 2 tidspunkter (30 juni og 6. juli). De viste tal i figuren ovenfor er anden bedømmelse (06.07.2021), da det blev observeret at angrebene ikke var helt udviklet ved første bedømmelse.

Det fremgår, at der for flere sorter har været mere end 1 meldrøjer pr. aks. Senere vil aksene blive høstet, og mængden af meldrøjer i den høstede vare vil blive bestemt. Resultaterne fra årets forsøg viser de laveste angreb i de testede KWS-sorter, som ikke adskilte sig fra hinanden. I tilsvarende forsøg fra 2020 var der også en meget markant forskel i sorternes angreb, og også her var der de laveste angreb i alle af KWS-sorterne.

Resultater fra tilsvarende undersøgelser i udlandet har vist, at rangordenen af sorter kan variere betydeligt imellem opgjorte forsøg. Her er det værd at være opmærksom på, at man f.eks. i Tyskland tester alle sorter rene, og ingen sorter testes med 10 procent iblanding af en populationssort, der forbedrer bestøvningen og dermed reducerer angrebet af meldrøjer. I forsøgene på Flakkebjerg er sorterne derimod testet med iblanding af 10 procent populationssort i de tilfælde, hvor sorterne sælges med en populationssort iblandet (SU Performer, SU Pluralis og SU Arvid). Modtageligheden for meldrøjer (”Mutterkorn”) er her bedømt på en 1-9 skala, hvor 9 er mest modtagelig.

Blomstringstidspunktet i forhold til smittetidspunktet er kendt for at kunne påvirke angrebsgraden. Ved det første smittetidspunkt (30. juni) var der ikke tydelig blomstring i alle sorter, men ved det andet smittetidspunkt (7. juni) vurderes det, at alle sorter blomsterede mellem 60 og 100 procent. Alle sorter vurderes således at have været tilstrækkeligt udsat for smitte under blomstring.

Kilde:Skriftlig kommunikation 11. august 2021 ved Seniorforsker Aarhus Universitet, Lise Nistrup Jørgensen

Læs mere
Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT