KWS Hybridrug med PollenPlus® - danske forsøg med meldrøjer

Forsøg fra Flakkebjerg med kunstig smitte af meldrøjer. I forsøget er der talt antal angrebne aks ud af 100 i to gentagelser, henholdsvis den 7/7 (1. bedømmelse) og 10/7 (2.bedømmelse). Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Forsøg fra Flakkebjerg med kunstig smitte af meldrøjer. I forsøget er der talt antal angrebne aks ud af 100 i to gentagelser, henholdsvis den 7/7 (1. bedømmelse) og 10/7 (2.bedømmelse). Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Meldrøjer i rug - sortsforskelle

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har undersøgt en række rugsorters modtagelighed for meldrøjer. Rugsorter har været udsået i forsøg med småparceller på 2 m2 med triticale som værneparceller hele vejen rundt om hver parcel. Hver sort er testet i 2 gentagelser.

Forsøget er smittet med meldrøjesporer under blomstringen (3., 7. og 9. juni). Forsøget er smittet om aftenen, hvor der har været tilstrækkelig fugt så svampen har kunnet spire. I forsøget er der talt antal angrebne aks ud af 100 aks - på 2 datoer (7. og 10. juli).

Resultaterne fra årets forsøg viser de laveste angreb i de testede KWS sorter, som ikke indbyrdes adskilte sig fra hinanden. I tilsvarende forsøg fra 2018 var der mindre markant forskel i sorternes angreb, men også her var der de laveste angreb i visse af KWS sorterne.

Resultater fra tilsvarende undersøgelser i udlandet har vist, at rangordenen af sorter kan variere betydeligt imellem opgjorte forsøg. Her er det værd at være opmærksom på, at man f.eks. i Tyskland tester alle sorter rene, og ingen sorter testes med 10 procent iblanding af en populationssort, der forbedrer bestøvningen og dermed reducerer angrebet af meldrøjer. I forsøgene på Flakkebjerg er sorterne testet med iblanding af 10 procent populationssort i de tilfælde, hvor sorterne sælges med en populationssort iblandet.

Blomstringstidspunktet i forhold til smittetidspunktet er kendt for at kunne spille ind på angrebsgraden. De fleste sorter var begyndt at blomstre d. 3. juni, og ved sidste smittetidspunkt d. 9. juni var der fuld gang i blomstringen hos alle sorter.


Læs mere

Jakob Willas Jensen
Jakob Willas Jensen
Sales and Product Development Manager, kontaktperson for Danmark og Baltikum
Send e-mail
KONTAKT