KWS EXELON

Stabilitet på højt niveau

 • FAOdk 160
 • Hurtig forårsudvikling
 • God på vindudsatte marker

Egenskaber i detaljer

Beskrivelse

KWS EXELON har vist stabilitet på højeste niveau de tre år den har været i landsforsøgene. Den kombinerer det meget høje udbytteniveau og kvalitet hos de bedste meget tidlige sorter, med en meget høj standfasthed. EXELON KWS er sund og afmodner naturligt uden bladsygdomme. Har en del stay green og kan klare marker, der er udsat for vind. Derfor velegnet til kolbemajs. Bør sikres en plads i markplanen - særligt i Midt-, Vest- og Nordjylland. Kombinerer et højt foderoptag med en lav pris per foderenhed.

I marken til helsæd

 • Højt indhold af stivelse
 • Lav fyldeværdi
 • Høj og stabil fordøjelighed

I stalden som helsæd

 • Særdeles stærk også på vindudsatte marker
 • Sund og robust plante
 • Tidlig moden kolbe
 • Velegnet til kolbemajs over hele landet

Sortsforsøg 2023

KWS EXELON Fht. udbytte
Indhold
% stivelse
Mj/kg ts FK OS Fyldeværdi
Energi/NEL Stivelse
Varme områder 2023 93 100 34,5 6,50 77,8 0,430
Gns. 2022/23 97 106 35,0 6,55 78,55 0,416
Kolde områder 2023 96 109 32,1 6,46 77,5 0,440
Gns. 2022/23 97 111 31,9 6,50 78,2 0,429

For KWS EXELON kan du vælge mellem følgende frøbehandlinger/bejdsninger:

Produktblad

 • KWS EXELON produktblad syd og øst

  pdf | 379 kB

 • KWS EXELON produktblad vest og nord

  pdf | 379 kB

Find din KWS EXELON forhandler

Her finder du oplysninger på KWS EXELON forhandlere:

Forhandler Website Mail Telefon
Nordic Seed (DLA, VA, Hedegaard, Mollerup Mølle) https://nordicseed.dk/forhandlere post@nordicseed.com 88 87 50 11

Find din rådgiver