CAPRIANNA KWS

Stabil og velafprøvet sort med god dyrkningsøkonomi

 • Højtydende NT-sort i forsøg med (fht. 102*) og uden (fht. 103*) nematoder
 • God dyrkningsøkonomi (+490,-kr.*) i forsøg uden nematoder
 • Meget god og ensartet fremspiring

Egenskaber

Beskrivelse

 • CAPRIANNA KWS er en stabil og velafprøvet sort, der har været med i sortsforsøgene de sidste 6 år. Sorten har en meget god og ensartet fremspiring.
 • Udbyttemæssigt ligger CAPRIANNA KWS på en delt andenplads i forsøg uden nematoder. Sorten har en god bladsundhed og er nem at tage op.
CAPRIANNA KWS
 • God i fremspiring og etablering

  Vi udsåede 1,1 pakke roefrø pr. hektar og alle planter kom

  Morten Ravn Kjærgaard, Giesegård ved Ringsted
  caprianna_kws_morten_ravn_kj_rgaard.jpg

Jeg ringede sidste år til KWS og fik en snak om sortsvalget til årets roedyrkning. Valget faldt på tre sorter fra KWS. Selma, Daphna og Caprianna og en enkelt anden sort.

Jeg kender især Daphna fra tidligere ansættelse på Lolland og ved, at den giver et godt sukkerudbytte,men valgte også Selma, fordi vores jorde på Giesegård forventes at være rimelig fri for nematoder.

Marken med Selma blev sammen med en anden sort høstet først og fra marken blev der lige omkring 1. oktober leveret 87 tons rene roer med 17,1 % sukker, og det bliver vel omkring 14,4 tons sukker pr. hektar. Dette var det bedste resultat for sukkerudbytte på Giesegård siden roerne blev lagt ind i det ellers rapsrige sædskifte.

De 36 hektar med CAPRIANNA KWS skulle leveres til sidst og sorten skulle jo være lidt bedre i lagring, sammenlignet med Daphna.

Marken blev sået den 19. april, hvor vi udsåede 1,1 pakke roefrø pr.hektar. Alle planter kom, så vi har virkelig haft en meget fin plantebestand.Vi har kæmpet en del med spildraps i marken og har fyret alt af hvad der er muligt på ukrudtssiden.Det er da også lykkedes nogenlunde, og vi håber selvfølgelig nu at kunne overgå marken med Selma på grund af den noget senere optagning.

Marken er blevet svampesprøjtet tre gange for at sikre optimal sukkerindlejring helt frem til den seneoptagning.

 • God sukkerprocent og god i lagring

  På størstedelen af vores roeareal her på Björnstorpog Svenstorp Gods, kører vi med sorten CAPRIANNA KWS.

  Martin Jönsson, Björnstorp og Svenstorp Gods ved Lund, Sverige
  CAPRIANNA-KWS_Martin-Jönsson.jpg

Roerne har tidligere været ude af sædskiftet på Björnstorp og Svenstorp Gods, men de sidste seks år har vi taget roerne ind igen. Og lige så længe, som jeg har haft med roer at gøre har jeg i høj grad kørt med KWS-sorter.

Det er stimulerende i arbejdet, at have roerne med igen; sædskiftet er en faktor og i vores arbejdsår bidrager roerne til en god fordeling af arbejdsbyrden. Og ikke mindst… sidste år var roerne, økonomisk set, den bedste afgrøde hos os. Det bliver den så nok ikke i år. Som det ser ud nu, mangler der 10-15 tons rod per hektar. For lidt nedbør i flere af vores roemarker er hovedårsagen. I en tidlig optagning af Caprianna måtte vi nøjes med 62 tons rod per hektar med en sukkerprocent på 18,3. I en senere optagning kom vi da heldigvis op på 71 tons rene roer per hektar. Vi må nok bare konstatere, at 2022 ikke blev noget roeår her hos os.

På størstedelen af vores roeareal kører vi med sorten Caprianna, som vist nok er den største roesort i Sverige. Sorten har en rigtig fin sukkerprocent og så er den god i lagring, en ting, som vi også er ret opmærksomme på her i Sverige. Vi har i år oplevet en lidt højere renhed i Caprianna end i sorterne Cascara og Selma.

For øjnene er Caprianna fin at se på, den har en fin bladudvikling, så med Ssortens udbyttepotentiale kommer den helt sikkert til at være med i markplanen igen til næste år.

Produktblad CAPRIANNA KWS
Find din rådgiver