DAPHNA

Uovertruffen dyrkningsstabilitet

 • Højeste rodudbytte (93,1 tons pr. hektar*) af de dyrkede sorter i 2020-2022
 • Højeste udbytte af dyrkede sorter over tre år (fht. 105*)
 • God bladsundhed – meget velegnet til sen optagning

Egenskaber

Beskrivelse

 • Sorten DAPHNA er en meget stærk RT+NT sort, med en imponerende udbyttestatistik over de sidste ni år – det gælder både de første forsøgsår og de sidste seks år, hvor sorten har været i almindelig dyrkning. DAPHNA´s meget høje udbytter (i øvrigt både med og uden nematoder) giver sig også udslag i en meget høj og yderst stabil dyrkningsøkonomi over årene.
 • DAPHNA har i gennemsnit det højeste udbytte af alle NT-sorter i normalforsøgene set over en treårig periode. Sorten har generelt en god renhed ved høst.
DAPHNA
 • Stabiliteten i udbytter taler for Daphna

  Med 17,6 % sukker giver Daphna et regnestykke på16,6 tons sukker per hektar.

  Thomas Brinch Rahbæk, Tranemosegaard ved Søllested
  DAPHNA_Thomas-Brinch-Rahbæk.jpg

Daphna har været med i vores markplan lige siden sorten kom på markedet for vel 6-8 år siden. I år har vi haft 114 hektar med roer, hvoraf de 40 hektar har været Daphna.

Da vi har et sædskifte med op imod en tredjedel roer kører vi med 100 % NT-sorter, og det har vi nu gjort i en årrække. Roernes andel er blevet en smule mindre, da vi efterhånden har opbygget et større areal med frøgræs. Frøgræs i sædskiftet kvitterer roerne rigtig godt for. Den første Daphna-mark på 23 ha, som vi har taget op i år, er sået efter rødsvingel, hvor marken har ligget urørt i 3 år, først 1 år med vårbyg og herefter 2 år med rødsvingel.

Roerne blev sået tidligt, dvs. den 22. marts. Det var tidligt, men marken kom godt fra start, spirede fornuftigt og med en god vækst lukkede roerne rækkerne allerede de allerførste dage i juni. Vi oplever, at sorten er forholdsvis pågroende og lukker fornuftigt af for ukrudtet. Der var ikke stokløbere af betydning, så det er egentlig gået meget glat i marken i år.

Bladmassen har været rimelig sund, godt hjulpet af to svampesprøjtninger, hvor vi havde Propulse med i 2. sprøjtning, som bestemt forøgede virkningen og holdbarheden af den afsluttende svampesprøjtning.

Roerne blev taget op her i midten af november og leveret dagen derpå. Der blev leveret 94 tons rene roer med 17,6 % sukker og det regnestykke giver 16,6 tons sukker per hektar.

Produktblad DAPHNA KWS
Find din rådgiver