DAPHNA

Uovertruffen dyrkningsstabilitet

 • Næsthøjeste sukkerudbytte (fht. 103*) af dyrkede sorter
 • Højeste rodudbytte (95 tons pr. hektar*) af dyrkede sorter
 • God dyrkningsøkonomi + 736,-kr./ha*

Egenskaber

Beskrivelse

 • DAPHNA er en meget stærk RT+NT-sort, med en imponerende udbyttestatistik over de sidste 10 år – det gælder både de første forsøgsår og de sidste 8 år, hvor sorten har været i almindelig dyrkning.
 • DAPHNAs meget høje udbytter (både med og uden nematoder) giver sig også udslag i en meget høj og yderst stabil dyrkningsøkonomi over årene.
DAPHNA
 • Høj pålidelighed gennem årelang dyrkning

  Det blev til 93,4 tons rene roer pr. hektar med 17,6 % sukker. Det giver 16,4 tons sukker pr. hektar.

  Martin Pedersen, Dason-Agro, Harpelunde ved Nakskov
  DAPHNA_Martin-Pedersen.jpg

Vi lagde DAPHNA på forpagtet jord i år, vi kender ikke marken og ville gerne have en sort med en fornuftig bladmasse, som kan bidrage lidt til ukrudtskontrollen. Vi er ret opmærksomme på at vælge roesort til den enkelte mark baseret på vores kendskab til ukrudtstrykket i marken. Vi forsøger at spare på kemien, hvor ukrudtstrykket ikke er så stort,og vi er ikke bange for at radrense en eller to gange. Men marken her er ukrudtssprøjtet fire gange og der er brugt Centium til sidst. Stabiliteten af DAPHNA er jo ret fantastisk, og jeg har haft med den at gøre de sidste fire år, først to år som driftleder og de sidste to år som selvstændig. Så sorten er med igen i år på mere end 40 % af vores roeareal.

Marken blev sået den 8. april efter hvede og en stor forfrugtsafgrøde.Roerne blev sået på 20 cm afstand og kom meget fint, men vi mistede desværre en del planter, formentlig til tusindben, som var blevet opformeret i den kraftige efterafgrøde sidste år. Vi har nok ligget på omkring 85.000 planter pr. hektar. Vi har høstet og leveret 20 hektar DAPHNA. Det blev til 93.4 tons rene roer pr. hektar med 17,6 % sukker. Det giver 16,43 tons sukker pr. hektar.

De sidste 20 hektar skal leveres inden jul, så de kommer jo til at stå noget længere i jorden, det bliver spændende at se, om vi kommer over de 17 tons sukker pr. hektar.

Produktblad DAPHNA
Find din rådgiver