• rinderfuetterung_7_maissilage.jpg
  Opbevaring i silo majs

Sådan opbevarer du majs optimalt i siloen - afgørende for din foderkvalitet

Formålet med ensilagefremstilling er at bevare afgrøden i optimal kvalitet og minimere stoftab af stof. Først da kan foderkvaliteten og den resulterende ydelse sikres.

Stabil ensilage opnås kun, hvis ilten forbruges hurtigt, yderligere adgang til luft undgås, og dannet kuldioxid tilbageholdes i råmaterialet.

Den højeste prioritet skal gives til komprimering og omhyggelig dækning for at skabe anaerobe betingelser for mælkesyrebakterierne.

Forslag til silofyldning

 • Hurtig fyldning af siloen
 • Omhyggelig fordeling
 • Korrekt komprimering (lagtykkelse mindre end 30 cm)
 • Høj komprimeringsgrad (lagringstæthed 230-270 kg TM/m3)
 • Højt inflationstryk
 • Vægt: (Dækningsydelse i t frisk masse pr. time)/4
 • hurtig, lufttæt lukning af siloen
 • Beskyttelse af overdækningen mod skader fra fugle og dyreliv

Udstyr til silodækning

 • Jordark
 • Polyethylenfilm af høj kvalitet
 • Stoffolier, beskyttelsesnet
 • Vægtning
 • Valgfrit hegn