SOLEHIO

Nagy fehérje- és sikértartalom elérésére képes

  • Nagy fehérje
  • És sikértartalom elérésére képes
  • Malomipari tulajdonságait rekordterméssel együtt teljesíti

További részletek

SOLEHIO

  • Az EXOTIC fajtával egyszerre kalászolés érik. Alacsony (85-95 cm), egyenletesnövényállományt fejleszt.Állóképessége, bokrosodási készségemiatt intenzív viszonyok közé kifejezettenajánlott.Ennek ellenére, szárszilárdító használataintenzív körülmények között, illetvebizonyos elővetemények (pillangós,hibrid és csemegekukorica) eseténszükséges.Az elvárt magas termésminőség éstermésmennyiség elérése érdekébena tápanyag-utánpótlásés növényvédelemelengedhetetlen részét képezi a fajta termesztésének.Jó vízháztartásúterületekre javasoljuk.Vadkáros, jó termőterületek vezető fajtájáváválhat az elkövetkező években.

Kinek ajánljuk?

Termesztését azon gazdálkodóknakjavasoljuk, akik a termesztéstechnológiaszabályait teljes mértékbennem tudják betartani vagy egy költséghatékonytechnológia mellett szeretnénekátlagon felüli termést realizálni. Előveteményre nem érzékeny, így vetésforgóbajól beilleszthető.

A fajtáról nyilatkozták

„Cégcsoportunk kb. 1000 ha-on termesztőszi búzát. Évek óta vezető fajtaa SOLEHIO. 2015-ben rekordterméstadott 8,57 tonna/ ha. Szeretjük a fajtát,mert megbízhatóan terem és a szélsőségesidőjárási viszonyokat jól tolerálja.Minősége nem ingadozó, csapadékosaratási időben is tartja az Eurominőséget, kedvező viszonyok eseténa malmi búza minőségi paramétereketis eléri. Azoknak ajánlom, akik kevésproblémával,nagy biztonsággal akarnakaz átlag fajtáktól nagyobb és jobbminőségű termést elérni.”(Csóri Csaba, Adony)

SOLEHIO
Keresse meg szaktanácsadóját