CLIMACONTROL3

Szárazság- és hőstressztolerancia 3 fontos fejlődési szakaszban

KWS-HU-CLIMACONTROL3.jpg

Mi történik akkor, ha a hőség és aszárazság szinte minden szezonbanelőfordul?

Mi a probléma? Az, hogy a fenológiaifázisok egy része magas léghőmérsékletés száraz körülmények mellett zajlik le,így a kukorica számára nincsen elegendőelérhető víz a talajban. Alapvetően, amikora víz nehezen elérhető, a növények többenergiát fordítanak a hidratáltságukfenntartására. Ilyenkor a stressz súlyosancsökkenti a termés mennyiségétköszönhetően a víz- és tápanyaghiánynak.Azonban, ha arra törekednénk, hogyalkalmazkodjunk az új időjárásikörülményekhez, mindez nem lenne akkoraprobléma.

És mi a KWS megoldása a problémára?

A KWS folyamatosan fejlesztikukoricahibridjeinek genetikaitulajdonságait. A KWS kukoricanemesítésalapjául szolgáló beltenyésztett vonalakközött beazonosítjuk azokat, melyek a hő– és szárazság stressztűrő képességértfelelős géneket tartalmaznak, illetve egyébjól elkülöníthető tulajdonságaikban stabilakés a keresztezésükkel hozzuk létre a KWSaszálytűrő hibridjeit. A kukorica esetébenhárom kritikus szakaszt ismerünk,amelyek jelentősen befolyásolhatják aszemtermést. Az intenzív növekedéssorán a korai vegetatív fejlődés idejében,virágzás és reprodukciós fázisban, ésvégül a szemképződés és szemtelítődésidőszakában.

1. Virágzás előtti időszak

Miért olyan fontos a kiváló korai fejlődés? És mit jelent ez a növény fejlődésifolyamatában?

A fejlődés korai szakaszában történőstressz nélküli gyors átmenet lehetővé teszia generatív szervek kialakulását. Ebben azidőszakban már differenciálódik a csövöntalálható szemsorok száma és a soronkéntiszemek száma is. A hím virágzat is már9 leveles állapotban differenciálódik. A ClimaControl3 KWS kukoricahibridek stresszmentességet jelentenek Önnek és akukoricája számára egyaránt. A kiváló koraifejlődési erélynek köszönhetően, gyorsabba vegetatív fejlődés a korai szakaszban, ígya szemsorok számának kialakulásához alegmegfelelőbb vegetatív állapot alakul ki,ami a nagyobb termés alapja. Ugyanakkora gyorsan fejlődő és erős gyökérzet, illetvea maximális víz- és tápanyag hasznosítóképesség megóvja ClimaControl3 kukoricáját az aszályos körülményekközött.

2. A virágzás időszaka

Miért olyan fontos, hogy két lábbal álljunka talajon?

A legfontosabb időszak a kukorica számáraa virágzási időszak. A ClimaControl3 kukoricahibridek szelekciója soránfontos, hogy a hím virágzat és a nőivarúvirágzat minél hosszabb ideig egy időbenvirágozzon. Hibrideinknek nagy ésgazdagon elágazó címerük van, amelyeksok pollent termelnek, melyek kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékletnek és azalacsony páratartalomnak, így életképesekmaradnak, amíg a bibe fogadni tudja őket. Tehát a KWS ClimaControl3 hibridekazért állnak két lábbal a talajon, merta legkritikusabb időszakban a hím- ésnővirágzás szinkronban van, továbbá abibe és a pollen hosszú ideig életképes,ettől lesz kiváló a megtermékenyülés stresszes időjárási körülmények között is.

3. A virágzás utáni időszak

Amikor a hajrában nagyszerű eredményekszületnek...

Még van egy termésmennyiségetbefolyásoló nagyon fontos tényező,ami sérülhet a stresszes körülmények között, ez az ezermagtömeg. Éppenezért a növényeknek nagyon hatékonyan kell felhasználniuk a rendelkezésre állóvizet és tápanyagokat. A KWS nemesítőiolyan kukorica hibrideket szelektáltakki, melyek hatékonyabban építik fel a kukoricaszemeket stresszes körülmények között is, mint más hibridek, mert erősebb a gyökérzetük, jobb a sejtjeik víztároló képessége, kevesebb vizet párologtatnak és hosszabb az asszimilációs idejük a levelekben az érési folyamatok során. Az eredményes ClimaControl3 hibridek ahőstressz és az aszály által sújtott években kevesebb veszteséget fognak szenvedni, mint a hozzájuk mért versenytársak.

Az idei évben a ClimaControl3 csoport legújabba tagja a KWS BELLAVISTA (FAO 300-350), amely kiváló termésstabilitással rendelkezik aszályos körülmények között is.

Keresse meg szaktanácsadóját