U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • onkruidbestrijding.jpg
    Onkruidherkenning

Onkruidherkenning

Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. Onkruiden op maïspercelen zorgen voor concurrentie met de maïs op het vlak van benutting van vocht en nutriënten. Tevens kunnen percelen met een grote onkruiddruk overwoekerd worden en kunnen de maïsplanten letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan, waardoor in extreme gevallen opbrengstderving te verwachten is. In deze tool vindt u de afbeeldingen van de meest in maïspercelen voorkomende breedbladige en grasachtige onkruiden. Het is voor u daardoor zeer eenvoudig om de onkruiden in uw perceel te herkennen en met naam te benoemen. U kunt daarmee uw leverancier en/of loonwerker tijdig inseinen over de op uw perceel aanwezige onkruiden en het stadium waarin deze onkruiden zich bevinden. Dit geeft uw leverancier en/of loonwerker de mogelijkheid om een onkruidbestrijdingsadvies ‘op maat’ te maken, zodat de onkruiden op uw maïsperceel effectief bestreden worden.

Nog geen myKWS account? Registreer hier