U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Corn-Emergence_1.jpg

    Met de Variabele zaaidichtheid tool van myKWS kunt u aan de hand van satellietbeelden de ideale zaaidichtheid bepalen voor verschillende delen van percelen en daarmee de opbrengst optimaliseren.

Variabele zaaidichtheid

Maak optimaal gebruik van de potentie van uw percelen

  • Optimalisering van de inzaai met satellietkaarten
  • Benutting van het opbrengstpotentieel van goede delen van uw maïspercelen
  • Vermijd stress op minder goede delen van uw percelen

Variabele zaaidichtheid voor maïs

Landbouwgrond varieert sterk in onder andere bodemstructuur en waterbergend vermogen, en na verloop van tijd verandert dit ook vaak binnen een perceel. Deze veranderingen maken het moeilijk om bij de inzaai rekening te houden met alle omstandigheden. Met de myKWS tool 'Variabele zaaidichtheid' heeft u de mogelijkheid om in te spelen op de omstandigheden van specifieke plaatsen binnen uw perceel, de satelietanalyses van de afgelopen 5 jaren helpen u hierbij.

Pas het potentieel aan met satellietbeelden

Hoe doen we dit?

Het opbrengstpotentieel van landbouwgrond kan worden geraamd op basis van satellietbeelden die over verschillende jaren zijn opgenomen en deze gegevens worden vervolgens omgezet in taakkaarten voor de inzaai.

Hoe kunt u de informatie lezen?

Hoe blauwer de kaart, des te hoger de opbrengstcapaciteit. Hoe roder de kaart, des te lager de opbrengstpotentie van het perceel.

Voordelen

Door verschillende zaaidichtheden te gebruiken, kunt u het potentieel van uw perceel volledig benutten en het meeste uit uw zaad halen.

Praktijkervaring met Variabele zaaidichtheid

Wat ons systeem uniek maakt, is dat we de objectieve gegevens aanvullen met op ervaring gegronde waarden en onze eigen kennis over maïsrassen.
Fabian Böke, Hoofd ontwikkeling digitale tools voor maïs, KWS

Hoe Variabele zaaidichtheid werkt

Download de gebruikershandleiding

Services en functionaliteiten in één oogopslag

  • Via een USB-stick worden de kaarten overgebracht naar de Isobus-terminal van de trekker of de zaaimachine.
  • Een precisiezaaimachine, die variabel zaaien mogelijk maakt, zet de zaaikaart om in variabel en plaatsspecifiek zaaien.
  • De resolutie van de kaarten is tien bij tien meter.
  • Op die manier kan rekening worden gehouden met kleinschalige bodemverschillen binnen het perceel.

Veel gestelde vragen over Variabele zaaidichtheid

Ga voor meer informatie naar myKWS