U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • 12-jeroen-van-deurzen.jpg

Jeroen van Deurzen: altijd actuele cijfers paraat

Hoe groter het bedrijf, des te belangrijker het is om voerkosten en voerefficiëntie nauwgezet te monitoren. Voor de familie van Deurzen uit Budel-Dorplein was het de aanleiding om Farmdesk in te schakelen. ‘Als je dit laat liggen, kost het geld.’

Reken maar eens uit: 240 melkkoeien die zo’n 9.000 kilo melk per jaar produceren en waarbij de voerkosten met één cent per liter dalen. “Dat is een leuke som geld,” aldus melkveehouder Jeroen van Deurzen uit Budel-Dorplein. Het is om precies te zijn € 21.600. Toen melkveebedrijf Van Deurzen begin 2023 Farmdesk aanschafte, hadden de ondernemers dit voor ogen. “We willen er scherper bovenop zitten, elke dag de cijfers paraat hebben,” vat Jeroen samen. “En beter inzicht krijgen wat aanpassingen betekenen voor de kostprijs.”

Papiertjes en Excel-lijsten

Voordat de computer hen op elk gewenst moment van informatie voorzag, werkten de melkveehouders met papiertjes en Excel-lijsten. “In de verreiker hadden we een papier hangen met het aantal koeien, daarnaast berekenden we in een Excel-bestand de voerefficiëntie en in een ander bestand ook nog het rantsoen. Die drie dingen rekent Farmdesk nu voor ons uit.” Naast dichter op de bal spelen, noemt Jeroen ook ‘minder fouten maken wanneer je met meerdere mensen werkt’ als belangrijke reden om de vinger aan de pols te houden bij de economie van het rantsoen. “Mijn broer voert de koeien iedere dag en ik kan aan het eind van de dag al de voerefficiëntie aflezen.” Toen de ondernemers hier net mee begonnen, merkten ze dat hun voerkosten wat lager konden. “We sturen niet zozeer op voersaldo, want dat is melkprijs-afhankelijk. Vorig jaar lag het saldo hoog, dit jaar is het wat lager. We kijken vooral naar de voerkosten,” legt Jeroen uit. En die waren wat aan de hoge kant, weet hij inmiddels. "Wanneer je weet dat je hier geld kunt verdienen is het een stimulans om daarop te sturen door het rantsoen verder te finetunen. Bij ons lagen de verhoudingen tussen de verschillende voedermiddelen wat scheef. We zitten op voerkosten inclusief eigen ruwvoer van 19 cent per liter melk.” De voerefficiëntie wisten ze te verhogen van 1,3 naar 1,4 en daar zit nog wel wat meer rek in, denkt Jeroen. “Onze koeien geven gemiddeld 29 liter melk met 4,4% vet en 3,65% eiwit, de gehalten zijn prima, maar in productie kunnen we nog wel wat winnen.”

Hoog aandeel maïs

Het melkveebedrijf voert een ‘simpel’ rantsoen van gras, maïs en sinds dit jaar ook met luzerne. “Dat kunnen we met eigen mechanisatie doen,” noemt de melkveehouder als reden voor de keuze van deze vlinderbloemige. “We kuilen het samen met de graskuil in. Binnen de GLB-regeling levert de luzerne ons bovendien goud op.” Alhoewel het een ‘moeilijker te telen gewas is dan gras, want het komt preciezer’ is het eerste jaar luzerneteelt goed bevallen met drie oogsten. Daarbij bracht de luzerne 10,5 ton drogestof per hectare op, bij gras lag de opbrengst op 11 tot 11,5 ton drogestof per hectare. Met genoeg regen groeit er op de zandgrond bij Budel-Dorplein genoeg voer, geeft Jeroen aan. “We hebben dit jaar een prima ruwvoerjaar gehad.”De maïsopbrengsten spannen echter de kroon. “16 ton drogestof bij continue teelt maïs, 19 ton drogestof bij maïs die we verbouwen op gescheurd grasland.” Dankzij uitwisseling van grond met een akkerbouwer kunnen de melkveehouders jaarlijks een aantal hectares gras omploegen om daar maïs op te telen en andere hectares opnieuw met gras inzaaien. Mest wegbrengen en maïs weer terughalen, noemt Jeroen het, terwijl hij toevoegt dat het rantsoen jaarrond een behoorlijk aandeel maïs bevat. “We hebben in de winter zo’n 10 kilo drogestof maïs in het rantsoen, in de zomer is dat 8 kilo drogestof naast graskuil en vers gras die de koeien met weiden zelf ophalen.”

Hulp van programma

Met zo’n 65 hectare grond en 240 koeien is het melkbedrijf behoorlijk intensief. “We moeten dus voer aankopen en dan is maïs niet alleen het makkelijkste gewas om aan te kopen, maar ook het meest economisch,” licht Jeroen toe. “Het saldo van gras is voor een akkerbouwer niet zo aantrekkelijk.” En ja, ook dat kunnen de ondernemers doorrekenen. “Je kunt veel verschillende keuzes maken, het programma rekent uit wat interessant is. En dan is het wel een sport om dat uit te zoeken.”

Heeft u interesse in Farmdesk? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email