U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

MKS en CCM: van ruwvoer naar krachtvoer!

Hakselmaïs wordt al geruime tijd ingezet, omdat dit een zeer goede aanbrenger is van zetmeel (glucogene energie). Het is ook een vrij goedkope vrucht om te telen met een hoge voederwaarde.

Bij hoogproductieve bedrijven wordt gewerkt met een eerder hoog zetmeelgehalte wat productie en eiwit-drijvend werkt. Bij hoog productieve bedrijven streven we naar een zo hoog mogelijke energiedichtheid in het rantsoen.

Afhankelijk van de ruwvoerpositie op uw bedrijf is het echter mogelijk om producten met een nog hogere voederwaarde in het rantsoen in te zetten, met maïskolvensilage (MKS) of corn cob mix (CCM) maakt u krachtvoer van eigen bodem.

De meeste voederwaarde zit in de kolf, of eigenlijk in de korrels. In de kolf zit het hoogste aandeel glucogene energie wat maïs zo interessant maakt.

Bij MKS verhakselt u de gehele maïskolf en kuilt udie in. U kunt ook alleen de korrels oogsten, malen en inkuilen als CCM. Vergeleken met CCM is MKS rustiger in de pens, omdat het meer structuur heeft.

Indien u kiest om een deel van de snijmaïs als MKS of CCM te gaan oogsten is het goed te weten wat de opbrengsten zijn in vergelijking met snijmais.

Onderstaand kader toont de verschillen aan in KG opbrengst -eiwit- en zetmeelgehalte naargelang de oogstmethode.

Oogst Silomaïs
10 cm haksellengte
Silomaïs
60 cm haksellengte
Silomaïs
110 cm haksellengte
MKS Korrelmaïs
CCM
Kg ds opbrengst 100% 93% 85% 63% 55%
Eiwit/kg ds 6,5% 6,85% 7,2% 9% 10%
Zetmeel/kg ds 39% 44% 49% 67,5% 75%

Voer van eigen bodem = meer winst!

Wat we zelf telen is altijd voordeliger dan aankopen, dat weten we al langer. Maar wat betekent dit nu concreet?

Met de online tool Farmdesk kunnen we perfect berekenen wat de kostprijs t.o.v. de voederwaarde is. Alle parameters kunnen individueel ingevuld worden of u kan werken met standaard waarden die regelmatig geactualiseerd worden.

Prijs snijmaïs

Onderstaande afbeelding toont wat de kostprijs is voor snijmais t.o.v. de voederwaardeprijs inclusief pacht en alle andere kosten (de voederwaardeprijs is een waarde, uitgedrukt in Euro per ton product, die aan een voedermiddel wordt toegekend op basis van de energie- en eiwitinhoud van het betreffende voedermiddel en de energie- en eiwittoeslagprijzen).

  • Kostprijs snijmais per ton DS/ha: € 92,-
  • Voederwaardeprijs per ton DS/ha: € 183,-

Bron: Farmdesk

Bron: Farmdesk

Prijs MKS

  • Kostprijs per ton DS/ ha: € 156,-
  • Voederwaardeprijs per ton DS/ha: € 280,-

Bron: Farmdesk

Bron: Farmdesk

Prijs CCM

  • Kostprijs per ton DS/ha: € 172,-
  • Voederwaardeprijs per ton DS/ha: € 293,-

Bron: Farmdesk

Bron: Farmdesk

De bemestende waarde van MKS en CCM

Gezien het restproduct van MKS of CCM achtergelaten wordt op het land heeft dit een 3x hogere bemestende waarde als traditionele geoogste snijmais.

Ongeveer 2.100 kg organische stof, goed voor zo’n 70 kg stikstof, 60 kg fosfaat en 150 kg kali aan nutriënten die ten goede komen aan het volgende gewas.

Conclusie

Als we dus kijken naar de kostprijs en voederwaarde zien we dus dat MKS (59% van de voederwaarde) en CCM (65% van de voederwaarde) een goedkoper alternatief is dan het aankopen van bijvoorbeeld maïsmeel (94% van de voederwaarde). En dan houden we nog geen rekening met de extra bemestende waarde.

Heeft u voldoende ruwvoervoorraad en/of wilt u de energiedichtheid in uw rantsoen zo hoog mogelijk maken? Kies dan voor MKS of CCM.

Na de MKS of CCM kunt u gerust nog een tussenteelt inzaaien, opteer voor een deel van deze percelen in te zaaien met de Snelle Lente Rogge. Deze hybride rogge brengt tussen de 4 en de 5 ton DS/ ha op, gras ongeveer 2,75 ton.

Rassenkeuze voor MKS en CCM

  • Kies altijd voor rassen die echt vroegrijp zijn (vroegrijpheid korrel)
  • Opteer eventueel voor DENT-types (bestendig zetmeel ligt wat lager)
  • Kies voor een ras dat gezond blijft (builenbrand, kopbrand, fusarium, stengelrot)

Bewaring en voersnelheid MKS en CCM

MKS en CCM kunnen het best in smalle en lage sleufsilo’s worden ingekuild, ook kan geopteerd worden om CCM en MKS in balen of een slurf in te kuilen.

Voor voersnelheid bij inkuilen in een silo adviseren we ongeveer 1 meter per week op te schuiven.

Heeft u interesse in Farmdesk? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email