U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_junge_zuckerrueben_auf_dem_feld_im_gegenlicht.jpg
    Zaaitijd suikerbieten

Zaaitijden voor suikerbieten: Zo snel mogelijk, zo laat als nodig!

Om hoge opbrengsten bij de suikerbietenoogst te bereiken, moet het zaaien zo snel mogelijk gebeuren. Hoe later het zaaien gebeurt, hoe lager de mogelijke opbrengst. Merk echter op dat: "Zaaibed gaat vooraf aan zaaitijd"

Daarom:

  • Zaaien is over het algemeen optimaal tussen half maart en half april
  • Maar wees voorzichtig in regio's met een risico op late vorst! Bieten zijn vooral gevoelig voor de gevolgen van vorst in het zaadlobbenstadium

Een bijkomend belangrijk criterium voor het bepalen van de zaaitijd is de bodemtemperatuur. Ontkieming van bietenzaden begint bij 5 - 6 °C, maar temperaturen van 10 - 12 °C zijn nodig voor een snelle en uniforme opkomst.