U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • kws-feedbeet.jpg

Feedbeet onmisbaar in het bouwplan!

Onlangs schreven we al een uitgebreid artikel over de oogst en de bewaring van voederbieten met daarbij extra aandacht voor de Feedbeet. De populaire KWS Feedbeet kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de traditionele voederbiet. In tegenstelling tot de traditionele voederbiet is de teelt en oogst van de Feedbeet vergelijkbaar met die van de suikerbiet. Extra investeringen in speciale machines zijn daarmee verleden tijd, want de Feedbeet kan simpelweg met dezelfde machines geoogst worden. Daarnaast is KWS Feedbeet dankzij haar hoge drogestofopbrengst duidelijk in het voordeel ten opzichte van de traditionele rassen. Dit resulteert in een aanzienlijke economische waarde, waarmee KWS Feedbeet een perfecte toevoeging is in uw bouwplan!

Hoge economische waarde

Sterk fluctuerende grondstof- en krachtvoerprijzen waren in 2023 aan de orde van de dag. Hoe de prijzen zich in 2024 verder zullen ontwikkelen is nog onduidelijk. Wat we echter wel weten is dat u met de teelt van gewassen op eigen land een hogere mate van economische onafhankelijk en zekerheid kunt creëren.

Voederbieten vertegenwoordigen een zeer hoge economische waarde binnen een bedrijf. Met een kostprijs die 60% lager ligt dan de voederwaardeprijs, scoren voederbieten uitermate goed ten opzichte van perspulp, waar de aankoopprijs slechts 10% lager ligt dan de voederwaardeprijs. Het is dus zeker de moeite waard om de meerwaarde van voederbieten op bedrijfsniveau uit te rekenen.

Voederbieten hebben een hoge productiecapaciteit en vormen een smakelijk, kwalitatief hoogwaardig ruwvoeder. Ook is de voederbiet het goedkoopste ruwvoeder in VEM per hectare en zorgt ze voor een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. Tot slot maakt de hoge energie-inhoud de voederbiet uitermate geschikt voor hoogproductief melkvee.

Voederbiet in het teeltplan

Hoewel de oogst en de bewaring van voederbieten met het oog op arbeid nog wel iets meer aandacht vragen in vergelijking met perspulp, is de economische opbrengst dermate hoog dat de voederbiet zeker niet mag ontbreken in het teeltplan. Bovendien heeft men de afgelopen jaren zowel op het gebied van rasontwikkeling als mechanisatie flinke stappen gemaakt, waardoor bijvoorbeeld de KWS Feedbeet tegenwoordig gemakkelijk geoogst kan worden en na de oogst jaarrond bewaard en vervoederd kan worden.

Voordelen van voederbieten (Feedbeet) op het melkveebedrijf:

  • Zeer economische vrucht: hoge opbrengst, wat een positief effect heeft op het bedrijfsrendement.
  • Vrij droogtetolerant
  • Erkend als derde teelt (teeltrotatie)
  • Vet ondersteunend ++
  • Eiwit ondersteunend +
  • Melk ondersteunend +
  • Extra ruwvoeropname (smakelijkheid rantsoen)
  • Energierijk product wat resulteert in krachtvoerbesparing
  • Energie komt geleidelijk beschikbaar

Hoe kiest u het juiste ras?

Opbrengst vormt zonder meer een belangrijke factor bij de rassenkeuze. Bij bieten speelt zowel de verse opbrengst als de drogestofopbrengst een rol. Worden de bieten geteeld voor de verkoop, dan wordt er gestreefd naar een hoge verse opbrengst. Vaak betreffen dit oranje of rode bieten. Worden de bieten echter geteeld om deze zelf te vervoederen, dan is het streefdoel om een zo hoog mogelijke drogestofopbrengst per hectare te behalen.

Waar ook in laatstgenoemde situatie jarenlang de vertrouwde rode voederbiet geteeld werd, zien we nu een opmars in het telen van Feedbeet. De Feedbeet heeft een hoger drogestofgehalte, is wit van kleur en is uitermate geschikt om te rooien met de hedendaagse bietenrooiers. Dit alles maakt Feedbeet aantrekkelijk om te telen én een zeer geschikt en smakelijk rantsoen voor uw melkvee.

Bekijk hier de Aanbevelende Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers van ILVO

Feiten en Fabels over KWS Feedbeet

Feiten

1. Feedbeet is een hardere biet dan de klassieke voederbiet

Feedbeet heeft een drogestofgehalte van ongeveer 20% met uitschieters tot wel 23%

De gewone voederbiet bevat slechts zo’n 13-16% drogestof. KWS Feedbeet scoort dus economisch beter op het vlak van drogestofopbrengst per hectare.

Tip: Om zoveel mogelijk selectie aan het voerhek te vermijden wordt altijd geadviseerd om de bieten (zowel de gewone voederbiet als de Feedbeet) vooraf te snijden of te versnipperen. Vandaag de dag worden ook steeds meer bieten gewassen voordat ze vervoederd worden.

2. Feedbeet kan beter bewaard worden dan de klassieke voederbiet

Door de hogere drogestofopbrengst kan de Feedbeet beter en langer bewaard worden dan de klassieke voederbiet. U kunt het vergelijken met een zachte en een harde peer; leg ze samen in een fruitmand en kijk welke het langst goed blijft.

3. Feedbeet heeft een hogere droogtetolerantie dan de klassieke voederbiet

Doordat de Feedbeet dieper wortelt dan de klassieke voederbiet kan hij langer gedijen op drogere gronden.

4. Feedbeet is toleranter voor ziektes dan de klassieke voederbiet

De Feedbeet Laurena KWS staat op nummer 1 als het gaat om rizoctoniatolerantie. Daarnaast scoort de Feedbeet ook uitermate goed op tolerantie voor witziekte en bladziekten.

Fabels

1. Feedbeet bevat meer tarra dan de klassieke voederbiet

Als we kijken op basis van de drogestof, dan zien we dat het tarra van de Feedbeet lager ligt dan die van de klassieke voederbiet. Door de hoge drogestofopbrengst en energiewaarden hoeft er minder kg gevoerd te worden, waardoor er ook minder ruw as gevoerd wordt. Daarnaast wordt de hoeveelheid tarra vanzelfsprekend ook bepaald door de oogstomstandigheden. In tegenstelling tot de traditionele voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij laag van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid.

2. Feedbeet bevat te veel suikers in vergelijking met de klassieke voederbiet

Uit verschillende analyses blijkt dat het suikergehalte, berekent op basis van het drogestofgehalte, varieert van 500 tot 750 gram. Bij een gewone voederbiet betreft dit een gehalte tussen de 550 en 750 gram.

Wel is het belangrijk om de gift van voederbieten aan te passen aan de analyses van de graskuilen. Zo kunnen voorjaarskuilen hoog in suiker zitten, waardoor de gift van voederbieten wat lager moet liggen.

Wilt u meer informatie over KWS Feedbeet of advies over welk ras het beste pas binnen uw bouwplan?

Met dé rhizoctoniaresistente Feedbeet Laurena KWS, Pierina KWS met haar lage grondtarra en Godiva KWS voor de biologische teler in het assortiment, vindt u gegarandeerd een geschikte optie!

Neem contact op met uw KWS-adviseur.