Maïs Actueel

Veldopkomst.jpg

Neemt u opkomstproblemen in uw maïs waar?

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas gewaarborgd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. Alleen een tijdige veldcontrole kan de oorzaak van een slechte veldopkomst helpen opsporen.

Corn-in-field.jpg

Aandachtspunten voor een geslaagde start van de maïsteelt

Nu het moment om maïs te zaaien weer in beeld komt, is het tijd om hier aandacht aan te besteden. Een goed teeltmanagement betaalt zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. We geven u 6 aandachtspunten die u helpen om de teelt verder te optimaliseren.

IBP_visual.png

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’: effectieve en veilige zaadbehandeling voor maïs

INITIO Bird Protect ‘Next Generation’ combineert INITIO, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel. Dit middel geeft een bittere smaak aan het zaad en jonge planten, waardoor vogels het niet oppikken. Daarnaast is het voor diegene die er mee werkt ook veiliger omdat er met een minder schadelijke zaadbehandeling wordt gewerkt.

FirstSpirit_1649236579189IMG_9714.jpg

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Het ideale maaimoment nadert dan ook snel. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt en het gewas een hoogte heeft tussen de 60 en 70 cm. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.

KWS1120_sunflower_yellow_mustard_oil_radish_40310.jpg

Teelt van zonnebloemen

Zonnebloemen komen oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika, maar worden sinds jaren ook in Europa geteeld. Zonnebloemen worden vooral geoogst om zonnebloemolie uit de zaden (pitten) te winnen, maar kunnen ook als energiebron voor biovergisters of als veevoeder dienen.

MKS_silo.jpg

Bespaar op uw voerkosten met MKS

Als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne is o.a. de markt voor veevoedergrondstoffen in rep en roer. Dit heeft zijn weerslag op de prijzen voor krachtvoer. Deze zijn in korte tijd enorm gestegen, waardoor het voersaldo verder onder druk komt te staan. Door dit jaar uw maïs als Maïskolvensilage (MKS) te oogsten is het mogelijk om fors op de voerkosten te besparen en daarmee het voersaldo te verbeteren. Veel veehouders hebben vorig jaar al gekozen voor het telen en het voeren van MKS.

Maiskorrels1.jpg

Dreigende schaarste vraagt om meer maïsteelt

De graan- en maïsprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Oekraïne is een belangrijke producent van graan en maïs, maar door de oorlog is levering van zaaizaad niet meer mogelijk. Als gevolg hiervan zal een deel van de nieuwe oogst niet komen. Dit is helaas nu al terug te zien in de in korte tijd zeer sterk gestegen krachtvoerprijzen. Als grondstof voor veevoer speelt maïs een heel belangrijke rol, wat voor een gespannen situatie op de markt voor veevoedergrondstoffen zorgt en een enorme stijging van de prijzen op de handelsbeurzen.

Saldo_1.jpg

Hoger saldo door optimalisering van de ruwvoerteelt

Om een zo hoog mogelijke voerefficiëntie te realiseren ligt er jaarlijks de uitdaging om zoveel mogelijk eiwit, energie en structuur van eigen grond te oogsten. Het Seed2FEED concept helpt het saldo per liter melk te verhogen door optimalisering van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.

Doorsnee-kolf.jpg

Meer melk- en vleesproductie dankzij zetmeel uit maïs!

Er wordt altijd veel geschreven over maïs. En terecht. Maïs is na gras het grootste gewas. Na een voorzichtige introductie door de ‘maïskern Beckum’ in de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw is het in de decennia daarna hard gegaan. Maïs(zetmeel) past goed naast gras(eiwit) in moderne rundveerantsoenen.

Dewalt-prijspakket.jpg

De winnaars van de Agribex beursactie zijn bekend!

De afgelopen weken zijn de 25 prijspakketten persoonlijk overhandigd aan de winnaars. KWS bedankt iedereen voor de deelname en wenst alle winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs!

SLR-14.jpg

Het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten komt er aan!

In een winter die eigenlijk geen winter genoemd kan worden zien we momenteel in de praktijk de goede stand van Snelle Lente Rogge. Om de opbrengst en kwaliteit te realiseren is een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst. Vanaf half februari tot begin maart kan deze aanvullende bemesting gegeven worden.

Maaidorser_1.jpg

Korrelmaïs financieel zeer interessante teelt in 2022

Van de grootste akkerbouwteelten is korrelmaïs een zeer interessant gewas. Zeker dit jaar. Het is namelijk steeds lastiger om bieten rendabel te telen, het huren van grond voor aardappelteelt is zeer problematisch en staan er veel graanpercelen slecht voor als gevolg van overmatige neerslag.

KWS_Brochure_Voedergewassen_2022-2023_NL-VL_DEF_Page_01.jpg

De nieuwe brochure KWS-Voedergewassen 2022-2023 is nu gratis te downloaden!

KWS streeft naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van gewassen, door ze optimaal te laten presteren onder de condities zoals die in de Benelux gelden.

Dit en alle informatie over de nieuwe maisrassen, Snelle Lente Rogge en KWS Feedbeet is te vinden in onze nieuwe brochure.

harvest-silo-corn-2.jpg

Maak de juiste maïsrassenkeuze

De maïsoogst van 2021 ligt achter ons en de kuilanalyses zijn binnen. Ook de proefveldresultaten van afgelopen jaar, de efficiënt uitgevoerde ATS proeven en uiteraard ook onze eigen cijfers zijn weer beschikbaar. Deze vormen samen met de ervaringen en de resultaten van voorgaande jaren een goede basis voor de maïsrassenkeuze in het komende seizoen.

Einbeck-018_RZ02_liggend.jpg

Dit jaar problemen met vogelvraat in maïs gehad?

Kies dan voor het komende seizoen voor maïszaad wat behandeld is met Initio Bird Protect! Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen een enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest, maar was bij een juiste advisering en maïszaadbehandeling te voorkomen.

MKS-(1).jpg

Overweegt u om te oogsten als MKS?

Door het goede groeiseizoen is op veel melkveebedrijven de ruwvoerpositie ruim voldoende en vaak zelfs riant. De derogatiewetgeving heeft er voor gezorgd dat er vooral veel grasvoorraad aanwezig is. Om deze reden kunt u er voor kiezen om maïs hoger te hakselen of te oogsten als Maïskolvensilage (MKS).

KWS_icon_Pest_and_disease_finder.jpg

Problemen in uw maïsperceel?

Als zeer bruikbare nieuwe tool is nu ‘Schadebeeldherkenner’ geïntroduceerd. De schadebeeldherkenner geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste schadebeelden in maïs. Na het selecteren van een ontwikkelingsfase krijgt u een overzicht van de schade die in deze groeifase kan optreden. De tool toont een beschrijving, schadedrempels en geeft vervolgens landbouwkundige maatregelen aan om de ziekte of schade tegen te gaan.

Onderzaai-versus-nazaai.jpg

Dit jaar onderzaai of nazaai?

Als gevolg van het koude voorjaar en de daardoor trage beginontwikkeling van de maïs is het de vraag of alle maïs die bedoeld was om te oogsten voor 1 oktober, tegen die tijd voldoende rijp zal zijn. Dit kan betekenen dat, in tegenstelling tot wat de bedoeling was, het vanggewas toch ondergezaaid moet worden. Dit om hiermee aan de verplichting tot zaai van het vanggewas voor de genoemde datum te voldoen. De vraag is wat de beste beslissing is.

Mais-zaaien_zaaimachine.jpg

Zaai uw maïs op het juiste moment

Late zaai? Zaai dan tijdig rijpe maïs! Zeker in vergelijking met de afgelopen drie jaar is dit voorjaar koud begonnen. Omdat de dagtemperatuur door een noordelijke windstroming nauwelijks boven de tien graden Celsius uitkomt en de nachttemperaturen nog wat lager zijn, is het belangrijk om de zaai van maïs niet onder te koude omstandigheden te laten plaatsvinden.

Loop_Post.png

Interessante actie: Bestel uw maiszaad in januari en maak kans op een zeer mooi SEED2FEED-pakket!

De introductie van SEED2FEED, voor optimalisatie van rantsoen en gewas, is zeer succesvol verlopen. Om dit te vieren kunt u kans maken op een SEED2FEED-pakket. Bestel uiterlijk 31 januari 2021 via de webshop www.kwsmaiszaad.com maiszaad van de KWS-rassen PRIXDOR, PAPAGENO, MEGUSTO, JOHANINIO, CORAZON of FIGARO. We verloten onder de telers een SEED2FEED-pakket, wat bestaat uit KWS-maiszaad + Snelle Lente Rogge voor 5 hectare en 1 jaar Farmdesk-licentie met de bijbehorende begeleiding door een van onze SEED2FEED-adviseurs.!

KWS_Seed2feed_NL_DEF_visual-rechthoek.jpg

KWS Benelux introduceert Seed2Feed
Optimalisatie van rantsoen en gewas

Het SEED2FEED concept stelt de veehouder in staat om de groei en productie van planten en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren door hem/haar de juiste kennis, managementsystemen en zaden te verstrekken.

KWS_Tool_MaisMehrWert.png

KWS Benelux introduceert KWS-Maïszaadservice

Mochten er zich, om wat voor reden dan ook, tijdens of direct na de kieming van KWS-maïszaad toch voordoen, dan is er nu de KWS-Maïszaadservice. Hiermee toont KWS haar commitment door de teler tegemoet te komen in de kosten voor zaaizaad die gemaakt moeten worden, wanneer er besloten wordt om te herzaaien.

erntezeitpunkt.jpg

Dubbeldoelmais voor besparing op voerkosten populair

Door het goede groeiseizonen en de daaropvolgende riante ruwvoerpositie is op veel melkveebedrijven de ruwvoerpositie gelukkig voldoende en vaak zelfs

Vind uw adviseur