U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Dubbeldoelmais voor besparing op voerkosten populair

Door het goede groeiseizoen en de daaropvolgende riante ruwvoerpositie is op veel melkveebedrijven de ruwvoerpositie gelukkig voldoende en vaak zelfs riant. De derogatiewetgeving heeft er voor gezorgd dat er vooral veel grasvoorraad aanwezig is. Om die reden hebben vorig jaar veel meer veehouders besloten om maïs hoger te hakselen of te oogsten als MKS en CCM. Met deze hele slimme keuze door maïs meer als krachtvoer te zien, ontstaat er meer ruimte in de pens voor de ruim aanwezige graskuil en wordt tevens voorzien in de eiwit- en structuurbehoefte. Dit heeft heel goed uitgepakt. Verhogen van de kwaliteit van maïs kan heel eenvoudig door deze hoger te hakselen. In meer extreme mate is dit het geval bij oogst en het voeren van maïs in de vorm van MKS of CCM. Wanneer voor hoger hakselen, MKS of CCM gekozen wordt, wordt het best verteerbare deel, namelijk de korrelinhoud met voornamelijk zetmeel en eiwit, geoogst. Juist daarom is het ook zo belangrijk om bij de rassenkeuze te kiezen voor de hoogste voederwaardeopbrengst, afkomstig uit de korrel. Korrelopbrengstresultaten zijn gewogen resultaten en geen berekende en daarmee het meest betrouwbaar. Tevens geven korrelopbrengstproeven ook de werkelijke vroegrijpheid van het maïsras aan. Het gebeurt nog steeds dat bepaalde rassen als vroeg worden aanbevolen, maar op de basis van de korrel helemaal niet zo vroeg blijken te zijn. Als gevolg van een laag restplantaandeel en/of een snel afstervende restplant lijken deze rassen vroeg te zijn. Het tegendeel is echter waar! De korrel bepaalt het oogstmoment en daarmee de werkelijke vroegrijpheid. Neem maar eens de proef op de som door dit het komende seizoen op maïsdemovelden in de praktijk te beoordelen.

Een maïsras op de korrelmaïsrassenlijst kan ook zondermeer als silomaïs geoogst kan worden. Hoe is het anders mogelijk dat rassen als Genialis, maar ook Benedictio met een goede beoordeling op zowel de silomaïs-, maar ook op de korrelmaïsrassenlijsten als aanbevolen rassen staan? Om dit seizoen flexibel te zijn in de keuze om de maïs als silomaïs te oogsten, hoger te hakselen of te oogsten als MKS of CCM, is daarom een dubbeldoelras de beste keuze voor uw bedrijf. Door de keuze te bepalen op basis van het korrelaandeel, uitgedrukt in korrelopbrengst, kan met het beste ras wel 250 tot 500 Euro per hectare meer verdiend worden. Door kwaliteitsverhoging door hoger hakselen of oogst als MKS of CCM, wordt tevens bespaard op krachtvoerkosten en komt u op de meest voordelige manier van uw overtollige grasvoorraad af!