U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • onkruid maïs

Herken de onkruiden op uw maïsperceel voor een tijdige en juiste bestrijding

Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. Onkruiden op maïspercelen zorgen voor concurrentie met de maïs op het vlak van benutting van vocht en nutriënten. Maïsplanten kunnen als gevolg van een grote onkruiddruk overwoekerd worden en letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan, waardoor een lagere opbrengst en voederwaarde te verwachten is. Om u als maïsteler te helpen met de determinatie van de op uw maïsperceel aanwezige onkruiden, is de tool ‘Onkruidherkenning’ ontwikkeld. Met behulp van deze tool kunt u uw leverancier en/of loonwerker tijdig inseinen over de op uw perceel aanwezige onkruiden en het stadium waarin deze onkruiden zich bevinden. Dit geeft uw leverancier en/of loonwerker de mogelijkheid om een onkruidbestrijdingsadvies ‘op maat’ te maken, zodat de onkruiden op uw maïsperceel tijdig en effectief bestreden worden.