U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Kalk_rijden_na_mais.jpg
    Maïs van het perceel? Kalk er dan weer op!

Maïs van het perceel? Kalk er dan weer op!

Naast het zaaien van een vanggewas, wat zo snel mogelijk na de oogst dient te gebeuren, is het najaar ook het ideale moment om te bekalken om daarmee al weer te werken aan verhoging van de maïsopbrengst in 2024. Hoewel het besef van de noodzaak van een juiste zuurtegraad (pH) bij maïstelers er steeds meer komt, blijkt uit grondonderzoek dat één op de drie maïspercelen op zandgrond in de Benelux nog steeds een pH van onder de 5 heeft. Hoewel afhankelijk van het organische stofgehalte, ligt gemiddeld genomen de optimale pH voor maïs op zandgrond rond de 5,5. Slechts 50% van de percelen heeft deze pH. Een te lage pH op maïs kost al snel 10% opbrengst door belemmering van het beschikbaar komen van belangrijke voedingsstoffen voor de plant zoals stikstof, fosfaat en kali.

Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er aandacht aan geschonken worden en regelmatig bekalkt worden. Zeker op maïsland, omdat de pH normaal gesproken sneller daalt dan op grasland. Het beste is om, afhankelijk van de huidige zuurtegraad, jaarlijks of om de twee jaar een onderhoudsbekalking uit te voeren.

Vraag de kalkleverancier naar de beste kalksoort en hoeveelheid per hectare voor bekalking in het najaar.

Vind uw adviseur