U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
 • stage-foto.jpg

Symptomen bij een tekort aan voedingsstoffen

Om groeivertraging of zelfs groeistilstand en daarmee een zekere opbrengstderving en kwaliteitsverlies te voorkomen is het voorkomen van een tekort aan voedingsstoffen in de teelt van mais heel belangrijk. Hieronder staan de oorzaken en de symptomen als gevolg van een tekort van de belangrijkste voedingsstoffen opgesomd.

Stikstoftekort

Oorzaken:

 • Te weinig voorziene bodem
 • Zure, zandige of humusarme bodem
 • Uitgesproken droogte
 • Onkruidconcurrentie

Symptomen:

 • Latente gebreken:
  • Zwakke, lichtgroene planten, gevoelig voor ziektes
  • Vertraagde groei, kleine planten
 • Acute gebreken:
  • Van de bladpunt vertrekkende wigvormige vergeling
  • Afsterven van de bladeren
  • Afsterven van de plant

Fosfaattekort

Oorzaken:

 • Permanente gebreken:
  • Sterk zure bodem (pH < 5)
  • Alkalische bodem (pH > 7,5)
 • Tijdelijke gebreken:
  • Bij elke beperking van de fosfaatopname uit de bodemoplossing (koude, natheid, droogte, slechte bodemstructuur) tijdens de jeugdgroei

Symptomen:

 • Oudere bladeren roodachtig tot paars
 • Rode verkleuringen aan de stengel
 • Vertraagde groei
 • Geringe wortelmassa
 • Bij aanhoudend tekort, afsterven van de bladeren, beginnend vanaf de punt

Kaliumtekort

Oorzaken:

 • Bodemverdichtingen
 • Droogte
 • Groeiplaatsen met kaliumfixatie: venige bodem, kleirijke bodem

Symptomen:

 • Oudere bladeren aanvankelijk blauwachtig groen, later bruinrode verkleuring
 • Vergeling vanaf de blandpunten en -randen
 • Kromtrekken, oprollen van de bladeren
 • Afsterven van de bladeren

Magnesiumtekort

Oorzaken:

 • Zure bodem (verweerd primair gesteente, zure zandgrond)
 • Bodemverdichting, droogte op zware bodem
 • Lichte, zandige bodem
 • Bedrijven zonder vee die geen/nauwelijks organische mest gebruiken

Symptomen:

 • Streepvormige verbleking tussen de groene bladnerven van de oudere bladeren
 • Witbruine verkleuringen aan de bladpunten en -randen
 • Afsterven van de bladeren

Zwaveltekort

Oorzaken:

 • Licht, zandig perceel (uitspoeling)
 • Zure bodem
 • Verdichte horizont
 • Bedrijven zonder vee die geen/nauwelijks organische mest gebruiken
 • Vruchtwisseling met gewassen met een hoge zwavelopname

Symptomen:

 • Chlorose
 • Roodachtige verkleuring aan de bladranden
 • Roodachtige verkleuring en vergeling van de stengel

Zwaveltekort

Bron: K + S Kali GmbH

Boriumtekort

Oorzaken:

 • Zure bodem (pH < 5,5)
 • Alkalische bodem (pH > 7,5)
 • Humusrijke, zandige bodem

Symptomen:

 • Gestreepte necrose aan oudere en jongere bladeren
 • Vooral aan de kolf (gebrekkige bevruchting, onregelmatige bevruchting)
 • Lege kolfpunten
 • Verschillende korrelgroottes
 • Gekromde kolven

Gevaar van verwisseling met de symptomen bij watertekort

Mangaantekort

Oorzaken:

 • Alkalische bodem
 • Humusrijke bodem (laagveen)
 • Humeuze zandgrond
 • Droogte

Symptomen:

 • Lichte necrose tussen de bladnerven
 • Meestal in het onderste derde van de middelste bladeren
 • Jongste bladeren bleekgroen uit bladschede

Gevaar van verwisseling met de symptomen bij magnesiumtekort

Mangaantekort

Bron: K + S Kali GmbH