U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

KWS JOHANINIO

FAO 225

De stap naar lage voerkosten!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan (voeder-waardeopbrengst) uit silomaïs
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 225
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 23,7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 10,1
Energie-Index 43
Stevigheid 8
Bestel dit ras online

Proefveldresultaten KWS JOHANINIO

Proefveldresultaten silomaïs zeer vroeg - vroeg CSAR
Download onze voedergewassenbrochure
Vind uw adviseur