KWS JOHANINIO

FAO 225

De stap naar lage voerkosten!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan (voeder-waardeopbrengst) uit silomaïs
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 225
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 22,4
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,5
Energie-Index 52
Stevigheid 8

Proefveldresultaten Johaninio

Download onze volledige rassenbrochure
Vind uw adviseur