KORDALIS

FAO 220

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede kopbrand- en builenbrandresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
  • Vroege silomaïs

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha

Rasomschrijving (bron: KWS Benelux 2017-2018)
Vroegrijpheid in FAO 220
Beginontwikkeling 9
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 24,2
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha* 11,7
Energie-Index 48
Stevigheid 8,5
Stay green 8,5
* (bij 0% vocht)

KORDALIS data sheet
Vind uw adviseur