U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Jean-Pierre Van Puymbrouck

Een geslaagde ervaring met het CONVISO® SMART systeem

Van links naar rechts: Romain Van Puymbrouck; Jean-Pierre  Van Puymbrouck; Thierry Devillers

Van links naar rechts: Romain Van Puymbrouck; Jean-Pierre Van Puymbrouck; Thierry Devillers

Jean-Pierre Van Puymbrouck is landbouwer in Walhain in Waals-Brabant. Het familiebedrijf bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouwgewassen waaronder suikerbieten, aardappelen en vier soorten granen uitsluitend voor de vermeerdering. Met ongeveer 120 ha bieten op het bedrijf, neemt deze teelt een belangrijke plaats in. De afgelopen twee jaar heeft de familie gekozen voor het CONVISO® SMART systeem voor een deel van hun bietenareaal. Na 2 jaar ervaring met dit innoverende systeem, geeft Jean-Pierre ons zijn ervaring:


Wat waren uw opbrengsten met SMART JITKA KWS in 2021?
“De opbrengst bedraagt 97037 kg bij 18° suiker (17467 kg suiker/ha).”

Wat heeft u ertoe gebracht te kiezen voor het CONVISO® SMART systeem?
“Voor ons was de reden om op dit systeem over te schakelen de zeer efficiënte onkruidbestrijding. Het feit dat ook wilde bieten en zeer moeilijk te bestrijden onkruiden bestreden worden, is een zeer groot voordeel.”

Hoe heeft de onkruidbestrijding in de praktijk gewerkt?
“De onkruidbestrijding kan als volgt worden samengevat, als je het vergelijkt met de klassieke FAR, behoud je de T2 en T4 en schrap je de T1, T3 en T5. Dus in slechts 2 behandelingen wordt het onkruid bestreden. Voor deze 2 behandelingen wordt ½ liter CONVISO® ONE in combinatie met de klassieke partners (Betanal/Tramat/Olie) toegepast. De eerste behandeling wordt uitgevoerd in het stadium van 2 echte bladeren van het onkruid (ganzenvoet) en maximaal 3 weken later wordt de tweede en laatste behandeling uitgevoerd. Het resultaat is duidelijk, geen enkele wilde biet kan ontsnappen en ook moeilijk onkruid wordt volledig bestreden!”

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de CONVISO® SMART technologie?
“Dankzij CONVISO® SMART hebben wij op percelen, die historisch niet bij het bedrijf hoorden, bieten kunnen zaaien die niet meer productief waren voor bieten vanwege wilde bieten en probleem onkruiden. Wat de toepassingen betreft, is het ook een zeer flexibel systeem. 2 behandelingen in plaats van 4 of 5.”

Welke aanbevelingen of aandachtspunten zijn u opgevallen bij het gebruik van dit systeem?
“Je moet heel voorzichtig zijn vanaf het moment dat je zaait en ervoor zorgen dat je geen «klassieke» zaden in de zaaimachine hebt voordat je begint. Wat het spuiten betreft, aangezien wij op het bedrijf «klassieke» bieten en «CONVISO® SMART»-bieten hebben, behandelen wij de CONVISO® SMART-bieten altijd na de klassieke bieten en daarna wordt de spuitmachine volledig gespoeld.”

Hoe ziet u de toekomst met deze technologie?
“Het is een technologie met een enorm potentieel. Het vermindert het aantal en het volume van de gebruikte actieve stoffen. Minder passages is ook positief voor onze CO2-voetafdruk, en dit zijn parameters die zeer belangrijk zijn geworden om te integreren in onze manier van produceren. Het tempo van de ontwikkeling van deze technologie zal ook in grote mate afhangen van de selectie en het verkrijgen van nieuwe SMART-rassen.”

Terug naar het overzicht