LISANNA KWS

Bevestigt jaar op jaar!

  • Rhizomanie tolerant
  • Nematoden tolerant

Eigenschappen in detail

Sterkte punten

  • Zeer hoog financieel rendement in besmette velden (103%)*
  • Hoogste financiële opbrengst in onbesmette velden (104)*
  • Evenwichtig: suikergehalte (101%)* / wortelopbrengst (102)*
  • Zeer goede weerstand tegen bladziekten (witziekte, roest en cercospora)
  • Zeer goede winbaarheid

*KBIVB 2018

KWS grafik resulaten 3 jaar KBIVB aalttjes

Beet Seed Service
Vind uw adviseur