Vous êtes sur le site de KWS pour la Belgique. Une page alternative pour votre pays existe pour cette page : Voulez-vous changer maintenant ?
Changez maintenant
 • Image-9.jpg
  ERVARINGEN MET SEED2FEED

  Op deze pagina vindt u ervaringen van boeren met ons nieuwe concept en meer nuttige informatie om uw productiekosten te verlagen

ERVARINGEN MET SEED2FEED
Huub Heemskerk: hoger saldo door lagere voerkosten

Mede als gevolg van stijgende voerkosten staan de marges en inkomens op melkveebedrijven verder onder druk. Over de gehele linie zijn de kosten gestegen. Dat geldt ook voor de kosten voor aankoop van voer, zo’n 20 tot 30% van de uitgaven op een melkveebedrijf. Door stijgende grondstofprijzen moet er steeds meer betaald worden voor krachtvoer. Ook is er het streven naar een hogere productie per melkkoe - als strategie in een fosfaatrechtensysteem – wat dan resulteert in meer krachtvoer per 100 kilo melk. Door dit alles zijn de kosten voor veevoeding per kilo melk de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Het is daarom nu het moment om te streven naar een hogere voerwinst door meer en betere veevoeding van eigen grond. Deze wens is niet nieuw, maar meer dan ooit belangrijk. Goed ruwvoer is de basis van een lage kostprijs van de melkproductie en zorgt ervoor dat de kritieke melkprijs, die volgens verschillende accountancy op gemiddeld zo‘n 37 cent per liter melk ligt, weer verlaagd kan worden. Iets wat een absolute noodzaak is.

Hoe dan?

Een belangrijke eerste stap is om kritisch te kijken naar het bouwplan. Is het bijvoorbeeld altijd wel interessant om deel te nemen aan derogatie? Op kleibedrijven is dit geen discussiepunt, maar op zandbedrijven waar jaar na jaar door droogte de grasopbrengsten tegenvallen, kan het wel een reden zijn om meer maïs te gaan telen. Scenariostudies maar ook praktijkvoorbeelden hebben uitgewezen dat op een melkveebedrijf met 100 melkkoeien het saldo met 10.000 euro verbetert, door te kiezen voor meer maïs in het bouwplan. Daarnaast brengen de juiste teeltmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een tijdige beregening, een hogere opbrengst.

Melkveehouder Huub Heemskerk: ‘’Driehoekje met voeradviseur’’

Op het bedrijf van de familie Heemskerk te Beilen (NL) werken ze ook met het SEED-2FEED-concept. Huub Heemskerk - zelf SEED2FEED-adviseur Melkveehouderij bij KWS: ‘’Dankzij een koppeling met de zuivel komen ook de afgeleverde liters melk in het Farmdesk-programma en zo is een betrouwbaar voersaldo uit te rekenen. Je hebt meteen actuele cijfers over de verhouding tussen de melkproductie en de voeropname. Daardoor kun je ook snel bijsturen.” Hij legt uit dat het rantsoen van het melkveebedrijf ‘real time’ op euro’s gezet wordt en alternatieve rantsoenen of aanpassingen vrij gemakkelijk financieel door te rekenen zijn. “Daarbij komt ook het eigen ruwvoer in het programma,” voegt Huub toe. “Om eigen ruwvoer te produceren, moet je ook kosten maken. Voor een eerlijk vergelijk moet je dat ook meenemen in de berekening.” Hij geeft aan dat naast het SEED2FEED-concept ook de relatie met de voeradviseur gekoesterd wordt.

 • Driehoekje met voeradviseur

  We zoeken juist naar een nauwere samenwerking, waarbij de voeradviseur inzicht heeft in wat het rantsoen in de koe doet. Er wordt een driehoek gevormd

  Huub Heemskerk, Landbouwer
  Huub-Heemkerk-Zelf-meer-grip-op-het-voermanagement-op-mijn-bedrijf.jpg

De voeradviseur stelt het rantsoen samen, maar als veehouder kijk je er wel naar hoe het rantsoen beter kan en vooral ook hoe je scherp in kostprijs kunt voeren.” Die extra check vindt Huub aan te bevelen. “De krachtvoerkosten vormen een groot deel van de kosten op het melkveebedrijf, daar wil je als melkveehouder wel grip op houden. Je kunt niet zomaar spreekwoordelijk je portemonnee meegeven aan de voeradviseur. Hij of zij handelt ook met een bepaalde boodschap. Dus je moet wel voor je eigen zaken zorgen. Weet wat je voert en wat het oplevert.” Hij noemt als voorbeeld het voeren van een minder rijke eiwitbrok en het aanvullen van het rantsoen met een eiwitrijke grondstof. Of het vervangen van een gedeelte silomaïs of aangekocht maïsmeel door Maïskolvensilage (MKS). Wat gebeurt er wanneer er voederbieten toegevoegd worden in het bouwplan en het rantsoen?

Maximaal voer van eigen grond

Omdat de krachtvoerkosten een groot deel van de voerkosten op het melkveebedrijf zijn, is het belangrijk om daar als melkveehouder grip op te houden en zelf aan het stuur van het bedrijf te zitten. Heemskerk: “Door zelf positief kritisch te zijn en met behulp van Farmdesk beter geïnformeerd te zijn, kun je al snel snel scherper voeren, en je marge daarmee verbeteren! De sleutel voor het verlagen van de voerkosten ligt in de keuze voor bepaalde gewassen en de optimalisatie van de teelt. Door de focus op de teelt te leggen, opbrengst en kwaliteit van eigen grond te optimaliseren en het rantsoen nog beter te benutten, verbeter je de voerefficiëntie op je melkveebedrijf.”

De ultieme uitdaging is daarbij om de totale voerkosten richting 10 cent per liter melk te laten dalen. Dit uiteraard met behoud van productie en diergezondheid! De teeltmodule in Farmdesk biedt hierbij de gewenste hulp en maakt de koppeling tussen het rantsoen en de gewassen. Het onderdeel geeft duidelijkheid over de kosten, de opbrengsten en de voorraden en onderzoekt welk bouwplan de voerkosten verder optimaliseren.

De eigen percelen zijn niet alleen een plaats voor productie van ruwe celstof. Uit alle peilingen blijkt dat veehouders maïs als onderdeel van het bouwplan op melkveebedrijven op waarde weten te schatten: ze geven aan dat korrelopbrengst voor productie van zetmeel de belangrijkste reden is om maïs te telen. Door de juiste keuze voor tijdig rijpe maïsrassen wordt er zeer efficiënt zetmeel van eigen grond geproduceerd. De aankoop van energiehoudende voedermiddelen is dan minder nodig.

MKS als krachtvoervervanger

Om ‘krachtvoer’ op eigen grond te telen is de oogst van maïs als MKS, op bedrijven met voldoende ruwvoerproductie, de oplossing. MKS is een zeer smakelijk product. Door alleen de kolf met schutblad te oogsten, wordt energierijk voer gerealiseerd. De zetmeelwaarde van een gemiddelde MKS-kuil ligt met 600-650 gram ruim 200-250 gram per kilo drogestof hoger dan een gemiddelde silomaïskuil. Door de maïs volledig of gedeeltelijk als krachtvoer in de vorm van MKS aan te bieden, ontstaat er automatisch meer ruimte in de pens voor het duur gewonnen, eiwitrijke gras. Op die manier wordt het eiwit uit gras optimaal benut.

Hoewel lastig in geld uit te drukken, geeft maïsstro na oogst van maïs als MKS de organische stofbalans een enorme boost door een aanvoer van meer dan 1.000 kg Effectieve Organische Stof (EOS) per hectare en heeft het een niet te onderschatten positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid.

Snelle Lente Rogge beperkt eiwitaankoop

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en werd speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veebedrijf voor zijn noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen. Snelle Lente Rogge is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen door, in vergelijking met de traditionele snij- of bladrogge, meer uitstoeling en een snellere lengtegroei. Bij de oogst in april kunnen wel drogestofopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare worden behaald.

Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, ligt het ruw eiwitpercentage van het verse product bij de oogst tussen 15 en 18%. Dat is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare.Bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit geeft dit een bruto financiële opbrengst die kan oplopen tot 570 euro per hectare. Snelle Lente Rogge is zeer smakelijk en wordt na conservering zeer goed opgenomen door melkvee. Het is daarmee een zeer welkome aanvulling in het rantsoen!

Feedbeet voor ‘dikkere’ melk

Eigen geteelde voederbieten in de vorm van Feedbeet maken het rantsoen voor een groot deel compleet. Feedbeet heeft in vergelijking met de ouderwetse voederbiet een hoger drogestofpercentage van 22 tot 25% en daarmee hogere opbrengsten van wel meer dan 20 ton drogestof per hectare. Het voeren van Feedbeet geeft door de hoge smakelijkheid geen verdringing van andere voedermiddelen in het rantsoen. Door Feedbeet te telen en toe te voegen aan het rantsoen krijgt het energieniveau een boost. Door de hoge energiewaarde wordt ‘dikkere’ melk met hogere eiwit- en vetgehaltes geproduceerd. Door het gemengd voeren van een combinatie van deze eigen geteelde voedermiddelen kan er met 2 tot 5 eurocent per liter melk serieus bespaard worden op de voerkosten.

Neem nu zelf het initiatief door op voerkosten te besparen!

Optimalisatie van het rantsoen, de gewaskeuze en de teelt zijn daarom de belangrijkste onderdelen van het SEED2FEED-concept, ondersteund door ervaren SEED2FEED-adviseurs.

Wilt u ook op uw voerkosten besparen? Vraag vrijblijvend om meer informatie aan deze deskundigen:

SEED2FEED-adviseurs

Heeft u een vraag? Bel of mail ons!

 Terence Ruijters
Terence Ruijters
envoyer un email
Terug naar het overzicht