U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Bedrijfsreportage_Bongers-(4).jpg
    Ervaringen met Seed2FEED

    Op deze pagina vindt u ervaringen van boeren met ons Seed2FEED concept en meer nuttige informatie om uw voer van eigen bodem te optimaliseren.

Van rantsoen naar bouwplanverfijning

Maïs, gras, voederbieten, en wellicht wordt er komend jaar bij Bert en Petra Bongers ook wel MKS of CCM geteeld. Sinds de melkveehouders met Farmdesk hun rantsoen verfijnen, denken ze ook na over nog meer en beter ruwvoer van eigen land.

Zo'n 80 ton Laurena voederbieten liggen er nog bij Bert en Petra Bongers achter op het erf. Bijna de helft van de oogst van de 140 ton die van een hectare kwam, is inmiddels op, vertelt het echtpaar met 60 roodbonte koeien. “Komende weken gaan we een kuil maken van de voederbieten die nog over zijn. Voor 1 april mogen ze niet meer in de openlucht bewaard worden.” Dat betekent een flinke dag bieten snijden voor Bert. Hij gaat ze inkuilen in een kleine silo, met sojahullen onderin om het vocht op te vangen, en de bieten vermengt hij met maïs. “Dat wordt een mengkuil waar de koeien de hele zomer van kunnen vreten,” geeft hij aan. “We gaan het tot september redden om de koeien bieten in het rantsoen bij te voeren,” schat hij in. Dan volgt de nieuwe oogst. Dit jaar niet één, maar anderhalve hectare. “De koeien vinden de bieten heel lekker, de melkproductie stijgt en het is een goedkope krachtvoervervanger. We willen de voederbieten het hele jaar in het rantsoen houden.” Het werk rondom de teelt van de bieten besteden ze compleet uit. “Wij hebben geen verstand van bietenteelt, een akkerbouwer wel,” vertelt Bert. “Het zaad, zaaien, gewasbescherming, oogst, noem maar op, alles neemt hij voor zijn rekening. Het kost me ongeveer 2000 euro per hectare, maar omgerekend is dat ongeveer 15 euro per ton. Als ik het zelf zou doen, was het vast wel goedkoper, maar dan haalden we die opbrengsten niet.” Bovendien is Bert in de zomer druk met zijn loonwerktak. Hij maait, harkt en maakt balen, zo'n 4500 per jaar. “Dan is hij hele dagen van huis, dan doe ik de koeien,” geeft Petra aan.

De koeien vinden de bieten heel lekker, de melkproductie stijgt en het is een goedkope krachtvoervervanger. We willen de voederbieten het hele jaar in het rantsoen houden.
Bert Bongers

Bert en Petra Bongers, Reuver (Nederland)

60 melkkoeien

60 hectare, waarvan 30 voor de koeien

20 hectare gras, 9 hectare maïs en 1 hectare bieten

9100 kilo melk met 4,80% vet en 3,80% eiwit

Farmdesk rantsoen aanpassen

De melkveehouder heeft de bieten ingepast in het rantsoen dat hij met Farmdesk doorrekent en zo vaak kan aanpassen als hij wil. “Wanneer de melkproductie verandert of het ureum in de melk, of wanneer ik aan de koeien zie dat het rantsoen niet helemaal lekker loopt, dan kan ik het met Farmdesk snel doorrekenen én bijsturen,” noemt hij als grote voordeel. Omdat hij ook alle kuilvoer in balen maakt (“wel wat duurder, maar ik kan wel slimmer combineren”) heeft hij veel verschillende partijen die hij van nummers heeft voorzien. “Elke partij wordt onderzocht en dan precies de baal pakken die bij het rantsoen past.” Met 20 kilo graskuil, 20 kilo maïs, 8 kilo voederbieten, een halve kilo graszaadhooi, ongeveer 2,5 kilo eiwit- en energiemix en 2,5 liter water voor het plakeffect is het rantsoen compleet.

De hoeveelheid voederbieten is ook wel eens wat hoger geweest: 8,5 kilo per koe. “Toen werd de mest te dun,” geeft Petra aan. Bert stuurde meteen bij. “Ook met ietsje meer graszaadhooi. Dat hebben we in het rantsoen omdat de koeien dan net even vlotter op de robot lopen,” voegt hij nog toe. “In Farmdesk kunnen we nauwkeurig zien wat die veranderingen in het rantsoen betekenen.” Alhoewel het behoorlijk veel voedermiddelen in het menu van de koeien zijn, kost het hele traject van voeren ongeveer een half uur per dag. “Ik pak met de voorlader overal een paar happen uit, met de shovel en de bietensnijder laad ik 400 kilo in één bak en versnijd dat in een minuut boven de voermengwagen. In het rantsoen vind je de bieten niet meer terug.” Daarbij voert hij één keer per dag. “Om 6 uur 's avonds. Als het warm is, wil ik niet dat het voer voor het hek ligt te broeien. Bovendien hebben de koeien de hele nacht genoeg voer ervoor, overdag kunnen we het wel aanschuiven.”

Wanneer de melkproductie verandert of het ureum in de melk, of wanneer ik aan de koeien zie dat het rantsoen niet helemaal lekker loopt, dan kan ik het met Farmdesk snel doorrekenen én bijsturen
Bert Bongers

Rantsoen van Farmdesk

Toen hij begon met Farmdesk lag het eiwitgehalte op 4% en was het ureum 12. “We moesten wel wat aanpassen,” geeft Bert aan. “Bierbostel,” riep een voeradviseur, maar daar had Bert geen goed gevoel bij. “Dan wordt het rantsoen nog trager.” Met Farmdesk kan hij zelf stoeien met het rantsoen en het combineert meteen ook met de informatie van de afgeleverde liters melk. “We melken zo'n 28 liter per koe per dag. Vorig jaar lag het nog op 32, maar ook bij ons is de kuilkwaliteit minder.” Ook de kwaliteit van de maïs is dit jaar wat minder met 357 gram zetmeel per kilo drogestof. “Normaal zitten we boven de 400, met gemakkelijk 1000 VEM.” De opbrengst van de Ricardinio en Johaninio was met zo'n 16-18 ton drogestof per hectare heel best. “De planten waren 3,60 meter, de kolf op ooghoogte. We hebben een aantal percelen op 40 centimeter stoppel laten hakselen.” Een verklaring voor die goede opbrengst heeft het echtpaar wel. “Alle jongvee ligt op stro, we hebben jaarlijks 400 kuub vaste mest die allemaal over het maïsland uitgereden wordt.”

Bouwplan aanpassen

Van de 60 hectare die het bedrijf beheert, bestaat de helft uit hooiweiden waar paarden lopen en Bert van het gras hooi maakt. De andere 30 hectare is voor de koeien, waarvan 20 hectare gras, 1 hectare bieten en 9 hectare maïs die met het nagewas ook nog graskuil oplevert. Na de maïs zaait hij Snelle Lente Rogge als groenbemester én voedergewas. “We hadden van 3,5 hectare 70 balen van 800 kilo en met 56% drogestof en 14% eiwit,” klinkt het tevreden. “We hebben ongeveer 275 kilo KAS gestrooid, het 22 april gemaaid, licht geschud, een dag laten liggen en toen in de baal gemaakt.” Wanneer de koeien in het voorjaar naar buiten gaan, is het prima stalvoer. “Het is wat grover, heeft structuur en past heel goed bij het voorjaarsgras. De koeien vinden het ook erg lekker.” Nog een voordeel vindt Bert dat hij ook snel de maïs er daarna weer in heeft. “Met Italiaans raaigras wacht je uiteindelijk toch te lang met maaien.” Wat hij dit jaar voor het eerst heeft geprobeerd, is het behandelen van de stoppel na de oogst van de maïs. “Dat is een proef met enzymen. Eigenlijk wil ik geen stoppel in het voer van de Snelle Lente Rogge en dat is best lastig wanneer je op 40 centimeter hakselt.” Het bouwplan met gras, maïs en voederbieten kan overigens volgens de veehouders misschien nog wel efficiënter. “Daar gaan we in Farmdesk mee stoeien,” geeft Bert aan. Petra valt hem bij. “We hebben maïs genoeg, wellicht is MKS of CCM dit jaar nog wel een optie.” Nog meer krachtvoer van eigen land, wie weet.

We hebben maïs genoeg, wellicht is MKS of CCM dit jaar nog wel een optie. Nog meer krachtvoer van eigen land, wie weet.
Petra Bongers

Heeft u een interesse in een demo om te kijken waar u staat met uw bedrijf? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email