U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • IMG_1472.jpg

Vroegrijpe maïsrassen

  • Kies voor maïs met tijdig afrijpende kolven
  • Vroegrijpheid van de korrel is belangrijk bij zowel silomaïs als korrelmaïs
  • KWS biedt diverse maïsrassen die ECHT vroeg zijn

De keuze voor het juiste maïsras maakt het verschil in opbrengst en kwaliteit

Bij KWS roepen we al jaren dat u het best kunt kiezen voor maïs met tijdig afrijpende kolven, zowel bij silomaïs als bij korrelmaïs. Belangrijk is het kiezen voor een passende vroegrijpheid op basis van de korrel. Alleen een tijdig en volledig afgerijpte korrel kan zorgen voor de maximale voederwaardeopbrengst en optimale energiedichtheid. In 2021 zagen we een latere inzaai, lagere temperaturen en meer neerslag. Hierdoor maakte de keuze voor het juiste maïsras het verschil in opbrengst en kwaliteit. Voor KWS is het dan ook lonend om te investeren in intensieve veredeling om zo steeds vroegere en betere rassen te realiseren. Zo bieden we diverse ultravroege, zeer vroege, vroege en middenvroege maïsrassen die allen een hoog saldo realiseren.

Veredeling speelt bij KWS een grote rol

Dankzij intensieve veredeling worden maïsrassen vroeger en beter. Vroeger in de zin dat door selectie op vroegrijpheid van met name de korrel, de zekerheid van oogst van een rijp gewas nog meer aan het toenemen is. En beter omdat in vergelijking met maïsrassen die 15 jaar geleden nieuw op de markt kwamen, de nieuwe rassen 10-15% hogere opbrengsten realiseren. De landen van de Benelux hebben het grote voordeel dat deze centraal liggen in Noord-West Europa, een regio met een groot maïsareaal. Het is dan ook lonend om te investeren in genetische vooruitgang door veredeling.

Kies voor maïs met tijdig afrijpende kolven

Bij het streven naar een zo hoog mogelijk saldo is kiezen voor maïs met tijdig afrijpende kolven in combinatie met een zo hoog mogelijke korrelopbrengst heel belangrijk. Tijdig afrijpende maïs kan ook echt tijdig geoogst worden. Vaak is deze maïs vaak verassend vroeg, wat in de praktijk soms leidt tot een verlate oogst en daarmee hoge drogestofpercentages. Het is belangrijk om er mooi vroeg bij te zijn. Wat ook aandacht behoeft is het voldoende kneuzen van de korrel. Te vaak nog worden hele korrels in de mest teruggevonden, wat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen moet worden door de korrelkneuzer van de hakselaar goed zijn werk te laten doen.

KWS aan het werk met de oogst van een screeningveld

KWS aan het werk met de oogst van een screeningveld

Voederwaardeopbrengst (= korrelopbrengst) van korrel- en silomaïsrassen in relatie tot korrelrijpheid

Maïsrassen die zich in de proeven, maar ook in de praktijk hebben bewezen zijn onder andere PRIXDOR, PAPAGENO, MEGUSTO, GENIALIS en CORAZON. Ook nieuwkomer JOHANINIO scoort hoge ogen. Ten opzichte van heel veel andere maïsrassen behalen deze al gauw een 200-250 euro meeropbrengst per hectare. Verhalen als zouden deze rassen enkel geschikt zijn als korrelmaïs, kunnen naar het rijk der fabelen. Hun vooraanstaande positie op de verschillende silomaïsrassenlijsten in voederwaarde (VEM/kg ds en zetmeel) tonen juist het tegenovergestelde aan. Een maisgewas als bijvoorbeeld GENIALIS met als doel deze te dorsen voor de korrel, is dezelfde GENIALIS die op een ander perceel juist als silomaïs wordt geoogst. Er zijn er die anders doen geloven, maar zo duidelijk is het!

In de resultaten gepresenteerd in grafieken staat om reden van vroegrijpheid en opbrengst de korrelopbrengst van maïsrassen, voor zowel korrelmaïs als silomaïsdoeleinden, centraal. Uit de proeven gepresenteerd in deze grafieken is werkelijke vroegrijpheid en opbrengst vastgesteld. Daaruit blijkt dan ook dat sommige rassen die in de praktijk als vroeg worden verkocht, in werkelijkheid helemaal niet zo vroeg blijken te zijn. Met deze rassen wordt dan ook niet het optimale saldo uit een rijpe korrel behaald. Ook hier geldt weer dat het goed is om daar als teler alert op te zijn.

Bij oogst op het juiste moment is de opbrengst van de korrel dominerend in de silomaïsproeven, wat tot uiting komt in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de hoogte van de VEM en de zetmeelindex een goede indicator van de kwaliteit van het desbetreffende ras.

Heeft u een vraag? Bel of mail mij!

West-België
Dries Grypdonck
Seed2FEED Manager
Stuur email