U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Deelnamevoorwaarden Instagram actie

De organisator van de prijstrekking is KWS Benelux BV (44 Avenue de Maire, 7500 Tournai). Deelname staat open voor personen die meerderjarig zijn en woonachtig in Nederland en België en die volgers zijn van het KWS Benelux Instagram account.

Medewerkers van Benelux BV (hierna te noemen "organisator") en hun gezinnen, evenals werknemers van bedrijven die verbonden zijn met Benelux BV en hun gezinnen zijn niet toegestaan deel te nemen.

Deelnemers nemen deel aan de prijstrekking door het Instagram account te volgen en het plaatsen van een antwoord in een reactie op dit bericht (inclusief een tag naar een andere Instagram profiel) in de periode t/m 19 december 2023 23:59. Elke deelnemer mag slechts één antwoord plaatsen. De winnaars (hierna te noemen "de winnaars") worden willekeurig gekozen uit de reacties die binnen de juiste periode zijn geplaatst, onmiddellijk nadat de aangegeven periode is verstreken.

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten met betrekking tot de gekozen winnaars. De winnaars zullen later door de organisator bekend worden gemaakt door middel van een reactie met vermelding van de gebruikersnaam op dit bericht en zal via Instagram op de hoogte worden gebracht. De winnaars moeten vervolgens hun postadres uiterlijk op 31 januari 2024 via een Instagram-bericht naar de organisator sturen; als de organisator het adres op deze datum nog niet heeft, verliezen de winnaars de prijs en zal deze niet aan iemand anders worden toegekend.

De levering van de prijzen, 5x een KWS #ThinkingInGenerations spade, zal alleen binnen Nederland en België plaatsvinden.

De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden uitbetaald in contanten, worden omgezet in een korting of worden verrekend met producten, bestellingen of facturen. Reacties die in strijd zijn met de richtlijnen van Instagram, de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd zodra ze zijn geïdentificeerd, en zullen automatisch worden uitgesloten van verdere deelname aan de prijstrekking.

Dit bericht en de reacties op dit bericht, samen met hun inhoud, blijven permanent op Instagram staan en blijven toegankelijk en permanent beschikbaar voor het algemene publiek.

De adresgegevens van de winnaars die aan de organisator zijn verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de prijs en worden vervolgens uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de adresgegevens gewist. Details over de gegevensverwerking zijn te vinden in de verklaring gegevensbescherming van de organisator (https://www.kws.com/be/nl/bedrijf/privacy-policy.html).

De wedstrijd is niet verbonden aan Instagram en wordt niet gesponsord, georganiseerd of ondersteund door Instagram. Vragen over de prijstrekking kunnen alleen via een Facebook- of Instagram bericht aan de organisator van de prijstrekking worden gesteld en niet aan Instagram.