U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Landbouw met efficiënt gebruik van hulpbronnen

Innovaties voor een landbouw met efficiënt gebruik van hulpbronnen

Wij streven ernaar plantenvariëteiten voor een rendabele landbouw met een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de voor ons relevante markten te ontwikkelen en een jaarlijkse opbrengststijging bij de planten van 1 à 2 procent te realiseren. Daarbij is één van onze belangrijkste doelstellingen de productiviteit van de bodem op de lange termijn te verzekeren. De voortdurende optimalisering van de ecologische voetafdruk van onze zaden en het advies over milieuvriendelijke methoden voor het landbeheer staan daarom centraal voor onze ontwikkeling en klantenservice.

Uitdagingen en doelen

Klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande voedselbehoeften vormen een uitdaging voor de landbouw om onder steeds moeilijkere omstandigheden wereldwijd hogere gewasopbrengsten te leveren en daarbij zo min mogelijk hulpbronnen zoals grond, water, nutriënten en plantbescherming te gebruiken.

Onder de respectieve regionale omstandigheden moet zich het economische, ecologische en sociale duurzaamheidspotentieel voor de mensheid ontwikkelen. Daarom is het voor de voedselproductie van belang technologieën en landbouwpraktijken zo met elkaar te verbinden dat ze in het algemeen duurzamer worden.

Landbouw met weinig productiemiddelen

Onze veredelingsdoelen zijn erop gericht minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te gebruiken, bijvoorbeeld door versterken van het resistentievermogen van een plant, opbouwen van resistenties, nutriëntenefficiënties en teelteigenschappen. De voornaamste taak van de resistentieveredeling voor suikerbieten is bijvoorbeeld toekomstige variëteiten te voorzien van de meest belangrijke resistentiegenen voor de respectieve landen en teeltgebieden. De variëteiten moeten in staat zijn zichzelf tegen ziekteverwekkers of plagen te beschermen. Op het gebied van maïs voeren we al sinds vele jaren proeven met weinig productiemiddelen uit waarbij de hoeveelheid stikstofbemesting sterk wordt verminderd of waarbij zelfs helemaal geen bemesting meer wordt toegepast. Op deze manier selecteren we maïsvariëteiten die een uitstekende nutriëntenefficiëntie bezitten.

Agrotechnische proeven en advies over bodemvruchtbaarheid

Agrotechnische methoden hebben een aanzienlijk effect op de opbrengst. Daarom voeren we op onze landbouwbedrijven en proefvelden agrotechnische proeven uit en ontwikkelen we praktische aanbevelingen voor de teelt – bijvoorbeeld methoden waarmee de erosie van de bodem door wind en water wordt voorkomen en de uitputting of het uitspoelen van voedingsstoffen wordt verminderd. De zogenoemde mulchzaaimethode is voornamelijk voor het zaaien van suikerbieten in Duitsland getest. Bij deze methode wordt in tegenstelling tot het ploegen de grond niet omgedraaid maar toch wordt een gelijk of hoger opbrengstniveau bereikt dan met ploegen. Met de productlijn KWS AckerFit verhandelen we optimale samenstellingen mengsels voor tussengewassen.

Alternatieven voor plantbescherming, stresstolerantie en voedingsstoffenbalans

We werken in toenemende mate aan het belang en de praktische toepassing van de zogenoemde biologische bestrijdingsmiddelen als alternatief en vervanging van de huidige standaardbehandeling met chemische zaadbehandelingsproducten. Deze alternatieve middelen worden steeds interessanter omdat in vergelijking tot chemische zaadbehandelingsproducten een meer ecologische, langer aanhoudende en duurzamere werking verwacht wordt. Chemische resten in de bodem en ongewenste neveneffecten zoals bij veel chemische behandelingsmiddelen worden vermeden. Op het gebied van suikerbieten zijn al de eerste activiteiten voor de introductie op de markt van biologische beschermingsmiddelen tegen stress in gebieden met marginale omstandigheden (bijvoorbeeld Oost-Europa) in gang gezet.

  • Mensen bij KWS

    Ons doel is: minder chemische bestrijdingsmiddelen, minder meststoffen.

    Markus Molthan, Hoofd Agroservice suikerbieten Duitsland, Oostenrijk
    kws_markus_molthan_im_zuckerrueben_feld.jpg

Uw contact

KWS Benelux Bieten

22 Avenue des Alliés
7540 Kain
België

Tel.: +32 (0) 476 617 333

E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Hulstbaan 266
9112 Sinaai
België

Tel.: +32 (0) 3449 0220
Fax: +32 (0) 3449 2089

E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps