U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_zwei_kollegen_bei_meeting_mit_laptop_in_sitzeck.jpg
    Leveranciers

Samenwerking met leveranciers en dienstverleners

KWS is een waardegerichte onderneming met het karakter van een familiebedrijf. Vertrouwen, wederzijds respect, integriteit en duurzaamheid vormen stabiele waarden die we ook in onze complete distributieketen inzetten. Sinds generaties hebben we op basis van partnerschap met onze leveranciers en dienstverleners samengewerkt. Wij streven ernaar een sociaal- en milieuvriendelijke productie van geleverde goederen en diensten te verzekeren.

Daarnaast hebben we de interne aanbestedingsregels en de Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) uitgebreid. Sinds het fiscale jaar 2013/2014 hebben wij ons ertoe verplicht de mensenrechten te eerbiedigen, zoals ook de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale arbeidsorganisatie en de normen voor arbeid en milieubescherming, de bedrijfsethiek, het eerlijk handelen op de markt en de gegevensbescherming.

De vereisten zijn in een gedragscode voor leveranciers ("Code of Business Ethics for Suppliers") samengebracht. De naleving van de gedragscode wordt regelmatig gecontroleerd door middel van audits of jaarlijkse vergaderingen.

Contact

Uw contact

KWS Benelux Bieten

22 Avenue des Alliés
7540 Kain
België

Tel.: +32 (0) 476 617 333

E-mail: info.bieten@remove-this.kws.com

Open adres in Google Maps

KWS Benelux Maïs

Hulstbaan 266
9112 Sinaai
België

Tel.: +32 (0) 3449 0220
Fax: +32 (0) 3449 2089

E-mail: info@remove-this.kwsbenelux.com

Open adres in Google Maps