U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • KWS_mann_geht_ueber_strasse_aerial_view.jpg
    Sociale betrokkenheid

Sociale betrokkenheid

Centraal in onze sociale betrokkenheid staat de bevordering van initiatieven en
projecten op het gebied van wetenschap, onderwijs, sociale thema's en cultuur door donaties en sponsoractiviteiten alsook de persoonlijke betrokkenheid van onze werknemers.

De focus van onze betrokkenheid ligt op het versterken van de regionale en lokale aantrekkelijkheid van onze grotendeels landelijk gelegen locaties op cultureel en sociaal niveau. Wij moedigen onze werknemers aan om zich voor hun gemeenschap in te zetten. Een groot aantal werknemers van KWS zijn actief betrokken bij de hulpverlening aan vluchtelingen.

Wij bevorderen wetenschap en onderzoek, met name op het gebied van plantenveredeling. We stimuleren ook jonge wetenschappers (bijv. door middel van studiebeurzen en stages) alsook baanbrekend onderzoek.

  • Mensen bij KWS

    Een groot aantal werknemers van KWS zijn bij het milieu betrokken, begeleiden vluchtelingen in het dagelijkse leven en werken actief aan hun integratie. Dit steunen wij.

    Christina Zöllner, Plaatsvervangend voorzitter
    KWS_Christina_Zoellner_2018.jpg

Bevordering van wetenschap en onderwijs

Wij geloven dat onze maatschappij van wetenschap op hoog niveau blijvend profiteert. Als stuwende kracht achter de innovatie en dicht in de nabijheid van de wetenschappen, zetten we in op het bevorderen van deze gebieden waarvan met name jonge wetenschappers voordeel hebben. De kosten voor de bevordering van wetenschap en onderwijs in Duitsland bedroegen in het fiscale jaar 2016/2017 circa € 715.500.

Hieronder valt bijvoorbeeld de ondersteuning van verschillende projecten aan de universiteit van Göttingen. Met talrijke beurzen worden de studenten gestimuleerd. Daarvan vermelden we onder andere de studiebeurs Ferdinand-von-Lochow en de Duitsland-beurs. Daarnaast ondersteunt KWS wetenschappelijke organisaties, congressen en evenementen van nationaal en internationaal belang.

Projecten voor Capacity Development

Dit initiatief, dat in het fiscale jaar 2012/2013 werd gestart, streeft naar het bijdragen aan de veredeling en zaadvermeerdering van lokaal aangepaste gewassen in Peru en Ethiopië en het behoud van de biodiversiteit van de gewassen ter plaatse. Daartoe werkt KWS met samenwerkingspartners samen om jonge plantenkwekers ter plaatse op te leiden en hun veredelingsprograma's en genbanken met dringend noodzakelijke uitrusting te versterken. Daarnaast wordt in Ethiopië ook steun gegeven aan projecten waarin kleine boeren toegang hebben tot verbeterde zaden. In het boekjaar 2016/2017 hebben wij € 213.195 in dit initiatief geïnvesteerd.

Bijzondere leerstoel

Sinds 2007 steunen wij een bijzondere leerstoel voor "Informatica biodiversiteit en veredeling landbouwgewassen" aan de Universiteit van Hohenheim; in het vorige fiscale jaar bedroeg deze steun € 100.000.

Studiebeurzen

Wij hebben deelgenomen aan een landelijk studiebeurzenprogramma van Duitse universiteiten aan de universiteit van Göttingen met een bijdrage van € 14.400. Regelmatig ondersteunen we wetenschappelijke congressen, organisaties en evenementen.

Duurzaamheid bij KWS

Sociale thema's en maatschappij

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en zetten ons in op het gebied van wetenschap en onderwijs alsook door het bevorderen van culturele en sociale projecten in de omgeving van onze locaties. In totaal bedroegen de uitgaven gerelateerd aan onze sociale betrokkenheid meer dan één miljoen euro.

Voor regionale projecten gaf KWS in het fiscale jaar 2016/2017 in totaal zo'n € 339.000 aan regionale promotie en projecten uit. Hieronder vallen onder andere uitgaven voor EINBECK MARKETING Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing GmbH. KWS erkent zijn sociale verantwoordelijkheid en heeft het Burgerhospitaal van Einbeck en de plaatselijke vluchtelingenhulp ondersteund, om de integratie van nieuwe medeburgers gemakkelijker te laten verlopen. Andere belangrijke punten waren de bevordering van kunst en cultuur, en steun aan sociale en kerkelijke projecten. Het initiatief kwam ook ten goede aan opleidingsinitiatieven, scholen, sportverenigingen en non-profitorganisaties.

Initiatief "Nieuwe buren"

Sinds 2015 steunen wij het initiatief "Nieuwe buren" van de diaconie van Einbeck. KWS werknemers zetten zich bijvoorbeeld in bij het inzamelmagazijn, begeleiden vluchtelingengezinnen in het dagelijkse leven en bevorderen hun beroepsintegratie.

Daarnaast biedt KWS nieuwe collega's met een vluchtelingenachtergrond beroepsperspectieven door taalonderwijs en instapkwalificatie of -training.

Schoolproject "Ackerdemia"

Met het project "Ackerdemia" ondersteunt KWS, samen met de start-up en non-profitorganisatie Verein Ackerdemia e.V., leerlingen van de basisscholen in Einbeck, Northeim en Wohlde bij de aanleg en het onderhoud van een schooltuin.

Onder begeleiding veranderen de leerlingen braakliggende stukken terrein in een groentetuin. Ackerdemia e.V. adviseert en ondersteunt scholen bij de planning, aanleg en onderhoud van de schooltuin. Toegewijde leraren begeleiden de jonge tuinierders.